Ta có hệ thống, vạn vật đều có thể phân giải!

Thần Khí? Phân giải, nhìn ta chế tạo ra một cái càng tốt hơn!

Kỹ năng? Phân giải, nhìn ta tự sáng tạo võ học!

Đan dược? Phân giải, buôn đi bán lại, trở thành đệ nhất thế giới thủ phủ!

Hắc hắc, cũng không biết muội tử có thể hay không phân giải, dung hợp ra một cái tuyệt thế mỹ nữ... Muốn không thử một chút?
.
.
...
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
267,775
Linh khí
25
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Học Đồ
30
9176
12705

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

22 bình luận