Siêu Phàm Hắc Khoa Kỹ Thần Hào giới thiệu tóm tắt: linh khí hồi phục đêm trước ngày nào đó, hướng phi bảng định một cái đến từ 109 thế kỷ thần hào hệ thống, mỗi ngày có thể thông qua đánh dấu đạt được vật phẩm khen thưởng, sau đó hắn phát hiện, thế giới không giống nhau.
"Đinh! Đánh dấu thành công, đạt được may mắn nhỏ phù một tấm!"

"Đinh! Đánh dấu thành công, đạt được Qidian tiền 100000!"

"Đinh! Đánh dấu thành công, thừa kế một công ty nhỏ!"
.. .
Hướng phi cho là hắn đời này cũng chỉ có thể làm một cái thần hào, kết quả hệ thống một lời không hợp liền đổi thiết lập!
.. .
"Đinh! Đánh dấu thành công, đạt được Thủy Lam ngôi sao 33 thế kỷ không thể thu về rác rưới phân giải kỹ thuật!"

"Đinh! Đánh dấu thành công, đạt được Thủy Lam ngôi sao 59 thế kỷ 'Mỗi người như long' luyện thể thuật!"

"Đinh! Đánh dấu thành công, đạt được Thủy Lam ngôi sao 66 thế kỷ XXXX chế tạo kỹ thuật!"
-----
P/s: Không biết truyện này ai đăng chưa nếu rồi thì báo cho mình nhé!
Truyện cv đầu tay mong mọi người ít gạch đá xây nhà
Mới nhất
1 tuần trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Soái Ca
8
1404
26892

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

21 bình luận