Đánh giá
Đã có 7 người đánh giá
Một cái tiểu nhân vật chuyển kiếp đến người mạnh là vua đích thế giới.

Cái gì mới là quyết định vận mạng lực lượng?

Siêu phàm?

Còn là bình thường?

Các bạn đọc từ chương 51 trở đi nha. Vì 50 chương đầu mình sẽ làm lại. Chương 51 = chương 1. Thanks all
Mới nhất
5 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
117,181
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

8 bình luận


➻♓ảï•✮•คทհ࿐ˡᵒᵛᵉ 5