Chín vực Thần Châu hồng thủy che trời, Yêu tộc không đoàn kết, lại gặp Cửu Lê Bắc cướp, quỷ phương xâm lược phía nam, Hồng Hoang bốn biển bên trong, long xà khởi lục, đến tột cùng ai chủ thăng trầm ?

Thiếu niên Đại Vũ lặng yên kế thừa rồi thần bí khó lường đế đạo truyền thừa, khuấy động bát hoang gió mây, viết lên ra một khúc kinh tâm động phách, ầm ầm sóng dậy Thượng Cổ sử thi!

+ Cảnh giới đang cập nhật : Hậu Thiên cảnh - Tiên Thiên cảnh - Nguyên Thai cảnh - Chân Đan cảnh - Pháp Tướng cảnh - Hóa Thần cảnh

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
326,539
Linh khí
45
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đại Sư
82
104618
603929

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

14 bình luận


haihoangiukpop 45