Đánh giá
Đã có 0 người đánh giá
Chín vực Thần Châu hồng thủy che trời, Yêu tộc không đoàn kết, lại gặp Cửu Lê Bắc cướp, quỷ phương xâm lược phía nam, Hồng Hoang bốn biển bên trong, long xà khởi lục, đến tột cùng ai chủ thăng trầm ?

Thiếu niên Đại Vũ lặng yên kế thừa rồi thần bí khó lường đế đạo truyền thừa, khuấy động bát hoang gió mây, viết lên ra một khúc kinh tâm động phách, ầm ầm sóng dậy Thượng Cổ sử thi!

+ Cảnh giới đang cập nhật : Hậu Thiên cảnh - Tiên Thiên cảnh - Nguyên Thai cảnh - Chân Đan cảnh - Pháp Tướng cảnh - Hóa Thần cảnh
Mới nhất
22 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
447,508
Linh khí
45
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đại Sư
86
108737
574481

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

18 bình luận


haihoangiukpop 45