[ Phi lô A cấp tác phẩm]

Trùng sinh Thái Huyền tông, tùy thân mang Địa Cầu!

"Cái gì? Người Địa Cầu tu hành một ngày, chẳng khác nào ta tu hành một ngày?"

"Người Địa Cầu thêm ra một tôn Tiên Thiên cảnh cường giả, ta liền gia trì một tôn Tiên Thiên cường giả thực lực?"

"Keng! Kí chủ đem [ Thái Huyền Nhất Nguyên Kiếm Pháp ] thiên hạ bố võ, một vạn người đã cơ sở nhập môn, trăm người tiểu thành! Chúc mừng kí chủ lĩnh ngộ [ Thái Huyền Nhất Nguyên Kiếm Pháp ] chân lý, đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới."

"Keng! Địa Cầu xuất hiện 10 vạn Tiên Thiên cảnh cường giả, chúc mừng kí chủ thu hoạch được gấp 100 nghìn lần Tiên Thiên chiến lực!"

"Keng! Địa Cầu xuất hiện 1 vạn tên Pháp Tướng cảnh cường giả, chúc mừng kí chủ thu hoạch được gấp 10 nghìn lần Pháp Tướng cảnh chiến lực!"

(câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

♛♛♛ Truyện scan ảnh nên ko đúng được 100% và tốc độ ra truyện cũng không được nhanh. Mong mọi người thông cảm.

♛♛Võ học Thần thông độ thuần thục phân chia:
+Nhập môn
+Sơ khuy môn kính
+Dung hội quán thông
+Lô hỏa thuần thanh
+Đăng đường nhập thất
+Đăng phong tạo cực
+Nhất đại tông sư.

♛Cảnh giới:
*Hậu Thiên
*Tiên Thiên
+Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Cung
+Tiên Thiên Khai Khiếu
+Tiên Thiên Luyện Cương
*Thần Hải
*Pháp Tướng
*Trường Sinh
*Thượng Cổ Thánh Hiền, Cổ Chi Đại Đế!

PS: Cảnh giới phân chia Hậu Thiên luyện thể, Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Cung, mở ra 365 huyệt khiếu, cô đọng cương khí!
*Thần Hải cửu trọng thiên, độ chín lần lôi kiếp.
*Pháp Tướng cự đầu.
*Pháp Tướng cự đầu, Trường Sinh cảnh đại năng có ngũ cảnh, tiếp theo chính là Thượng Cổ Thánh Hiền, Cổ Chi Đại Đế!

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
219,850
Linh khí
245
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Cao Cấp
53
45165
181

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

116 bình luận


DarthVader 60
♅ Phong Thiên Đế 40
cophong94 25
¥…®Huỷ™Diệt™®…¥ 25
thonphethuongkhung 15
1451011692 5
hongtrung01 5