Đánh giá
Đã có 4 người đánh giá
Khương Tả: "Lần này phó bản rất khó a, địch nhân đều là bầy lão bất tử, đáng sợ! Là tới mười cái tám cái hack làm Lão Âm Bỉ, vẫn là dứt khoát mượn cái bất tử bất diệt vô địch năng lực quét ngang bọn hắn đâu?"
Mới nhất
5 ngày trước

Đề cử

vote
Linh khí
25
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Tông Sư
186
106010
157807

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

31 bình luận