Đánh giá
Đã có 2 người đánh giá
Tử Văn là một thanh niên địa cầu, không may hắn bị hệ thống lôi xuyên việt, đoạt xá người ta không thành, còn bị hệ thống lừa làm thành hệ thống của người khác.

Cao Lãng là chi thứ trong Cao Gia gia tộc, không có thiên phú nên bị gia tộc vứt bỏ, hắn may mắn trọng sinh, lại còn có hệ thống ở trong người. Mặc dù hắn không biết hệ thống là gì.

Tác giả lần đầu viết truyện.

Cốt truyện phần đầu trong gia tộc mình dựa theo đấu phá thương khung vì mình không biết lấy phần đầu như nào.

Cốt truyện sau khi rời gia tộc nó đi theo một hướng khác nên bạn nào chỉ đọc 35 chương đầu xin lặng lẽ ra đi

Thắc mắc cứ việc hỏi ta. Cái phần quan trọng thì ta không giải đáp đâu. . .

Truyện vài chương đầu buff cho nó, vài chương sau lại cho nó ăn hành. Mình thật chả biết làm sao?. . .
Mới nhất
14 giờ trước

Đề cử

vote
Linh khí
75
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

1
91
425

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

130 bình luận