ngươi sưu hồn người chơi.

Ngươi bị người chơi đẩy.

Ngươi trọng sinh.

Ngươi xem trước mặt người chơi, ngươi rơi vào trầm tư.

Ngươi muốn báo thù.

Ngươi được cung cấp không cẩn thận liền nổ 【 cường hóa trang bị ) phục vụ.

Ngươi được cung cấp thứ tốt đều là người khác 【 bản đồ kho báu ) phục vụ.

Ngươi được cung cấp vĩnh viễn tập hợp không đồng đều 【 võ công tàn quyển ) phục vụ.

Ngươi được cung cấp không có quý nhất, chỉ có càng quý hơn 【 Thời Trang ) phục vụ.

Ngươi có tiền.

Ngươi triệu hoán Tây Môn Xuy Tuyết.

Ngươi triệu hoán Tề Thiên Đại Thánh.

Ngươi triệu hoán Ngoan Nhân Đại Đế.


lão Đông Thiên không lạnh thì đã quen với mọi người rồi nên không giới thiệu thêm

Đại loại là 1 NPC sống lại vả sml đám player :D

Đề cử

vote
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Tông Sư
129
107102
3444

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

23 bình luận