Ta Thực Sự Chính Là Game Đại Thần
Đánh giá
Đã có 14 người đánh giá
"Keng! Tối Cường Đại Thần Hệ Thống phát hiện kí chủ, chính đang trói chặt, xin chờ..."

Thu hoạch được hệ thống Đỗ Tiêu, cái thứ nhất nhiệm vụ lại là trực tiếp giúp Nữ Thần tỷ tỷ ăn gà ...

Nữ Thần tỷ tỷ: "Có cái gì bản sự đều bày ra, nhường tỷ tỷ ngó ngó."

Đỗ Tiêu: "Ta súng pháp nhất lưu, đủ loại kĩ thuật bắn cũng đều không có vấn đề gì, nhân xưng Á Phục đệ nhất Súng Thần."

Nữ Thần tỷ tỷ: "Liền sẽ khoác lác."

Đỗ Tiêu: "Người sáng mắt không trang ám bức, ta thực sự chính là Đại Thần!"

PS: Truyện bên trung đã ra hơn 1kc nên mn có thể
tâm nhập hố

Cầu các loại châu buff truyện

Đề cử

vote
Linh khí
425
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Tông Sư
106
74230
36982

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

118 bình luận


phamtuananh0 60
tjnhlachi 50
chipzai123 30
hungnam1511 20
haron1998 5