Ta, gọi Tô Thiên Lăng!

Năng lực của ta là chế tạo Transformers!

. . .

Nhân loại xưng ta là kẻ độc tài, bạo quân, kẻ dã tâm. . .

Trong vũ trụ tinh tế chủng tộc xưng ta là điên cuồng chiến tranh phạm, huyết tinh đồ tể, ác mộng cùng tuyệt vọng chi nguyên, gốc Cacbon trí tuệ sinh mệnh phản đồ, dẫn đạo Cybertron đi hướng hủy diệt kẻ đầu têu. . .

Trong mắt của ta, đây đều là đối ta phỉ báng cùng nói xấu!

Ta là thời đại mới văn minh người khai sáng, địa cầu lịch sử thượng nhất tài đức sáng suốt quân vương, tôn quý lại nhân từ kẻ thống trị, dẫn dắt vũ trụ sinh mệnh đi ra hắc ám hải đăng.

Transformers, ta chiến sĩ trung thành nhất!

Bọn chúng xem ta vì phục hưng Cybertron tiên phong, sáng tạo vạn vật thần chỉ, vũ trụ chúa tể, Cybertron tinh cầu nhất vĩ đại lãnh tụ!
------------------
Truyện Vip

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
641,306
Linh khí
570
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Tông Sư
132
74258
17077

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

214 bình luận


huynhcongdanh 90
edo17 80
maytran 80
tinhvaban 50
namthach 25
vumeocon 20
phamvanlong0 15
thile0 15
Maico2008 15
×CáƯớpMuối× 10
DmBoss 10
honghoangs1 5
luonghieuero2001 5
sadquay 5