Đánh giá
Đã có 32 người đánh giá
Ta, gọi Tô Thiên Lăng!

Năng lực của ta là chế tạo Transformers!

. . .

Nhân loại xưng ta là kẻ độc tài, bạo quân, kẻ dã tâm. . .

Trong vũ trụ tinh tế chủng tộc xưng ta là điên cuồng chiến tranh phạm, huyết tinh đồ tể, ác mộng cùng tuyệt vọng chi nguyên, gốc Cacbon trí tuệ sinh mệnh phản đồ, dẫn đạo Cybertron đi hướng hủy diệt kẻ đầu têu. . .

Trong mắt của ta, đây đều là đối ta phỉ báng cùng nói xấu!

Ta là thời đại mới văn minh người khai sáng, địa cầu lịch sử thượng nhất tài đức sáng suốt quân vương, tôn quý lại nhân từ kẻ thống trị, dẫn dắt vũ trụ sinh mệnh đi ra hắc ám hải đăng.

Transformers, ta chiến sĩ trung thành nhất!

Bọn chúng xem ta vì phục hưng Cybertron tiên phong, sáng tạo vạn vật thần chỉ, vũ trụ chúa tể, Cybertron tinh cầu nhất vĩ đại lãnh tụ!
------------------
Truyện Vip
Mới nhất
8 tháng trước

Đề cử

vote
Linh khí
605
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Tông Sư
123
85441
4364

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

292 bình luận