Đánh giá
Đã có 2 người đánh giá
Ta theo bầu trời đến, chạm đất hoa đào nở;

Ngày khác phi thăng đi, đế huyết nhuộm tiên đài!

Cảnh giới: Khai khiếu, xuất khiếu, khu vật, Thông Huyền, kết thai, hợp đan, nguyên khí, dương thần, nhân tiên..

Nam Triêu Tần sách mới, cùng tác với: Trảm Tà, Lạc Vào Liêu Trai, Nhân Thần, Thùy Dữ Tranh Phong.
Mới nhất
2 tuần trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
75
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Cao Cấp
117
54184
60003

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

15 bình luận


༺ イà ༒ イเεղ 75