Một lần đột phát ngoài ý muốn, cực hạn vận động người Sở Nam cáo biệt quen thuộc Địa Cầu, cáo biệt tất cả thân nhân, đi tới một cái xa lạ dị giới.

Ở chỗ này, Võ đạo vi tôn, mạnh được yếu thua...

Ở chỗ này, không giảng đạo lý, chỉ bằng thực lực...

Ở chỗ này, tràn ngập khiêu chiến, đầy giấu kích thích...

Đối với lâu dài hành tẩu tại sinh tử tồn vong ở giữa, thể nghiệm kích tình cùng kích thích Sở Nam tới nói, nơi này là một cái so cực hạn vận động còn muốn cho hắn hưng phấn sự tình!

"Hệ thống, đi, mình thăng cấp đánh quái đi..."

PS: Truyện bên trung đã ra 1k4c..................
Mới nhất
3 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
935,601
Linh khí
175
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đại Sư
74
55682
26862

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

90 bình luận


khobaovuonggia 100
endlesslove97 50
01288896162 10
nguyenqanh0 5