Đánh giá
Đã có 2 người đánh giá
Đây là một bộ không có giết người đoạt bảo, không có không đầu óc nhân vật phản diện văn.

Có chỉ là một cái dài dằng dặc hoàn chỉnh chuyện xưa cùng một đoạn khúc chiết trưởng thành lịch trình.

Có lẽ ngươi một chương đều nhìn không đi xuống, nhưng cũng có khả năng ngươi sẽ thích bọn họ.

Cuối cùng, cái này y nguyên là một bộ sảng văn.
Mới nhất
6 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
26,904
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

cityhunterht Avatar

cityhunterht

Level: 0
9
8216
90106

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

10 bình luận