Đánh giá
Đã có 5 người đánh giá
Truyền kỳ sát thủ trở về đô thị, phụng chỉ bảo hộ Quốc Dân Nữ Thần!

Địch nhân, phải quỳ lấy!

Mỹ nữ, muốn nằm!

"Không phục? Vậy liền giết tới ngươi phục mới thôi!" —— Trương Tiểu Hào!

+ Tình trạng : chương ổn, vẫn đang tiếp tục ra.

+ Chưa check độ nguy hiểm...

+ Ngày hên xui. Đề cử nguyệt phiếu or kim đậu sẽ bạo chương

+ Ae Đọc Tích Cực Vote 100 điểm ở cuối mỗi chương nếu có nhé..cảm ơn!!!!!!!

+ ๖ۣۜLand xuất phẩm.

+ Truyện làm với mục đích giải trí, mình cần những người đọc tìm kiếm sự giải trí, không cần bác học, lý luận học, triết học gia vào đây trình bày.. Cảm ơn !!!!

Huyền Sư tu luyện cảnh giới, hết thảy chỉ có ba đại cảnh giới, theo thứ tự là Linh giai, Địa giai, Thiên giai!

Linh giai phân, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, phân biệt đối ứng võ đạo cảnh giới, Thối Thể cảnh, Trúc Cơ cảnh, Bách Mạch cảnh.

Địa giai phân, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, phân biệt đối ứng võ đạo cảnh giới, Chưởng Khống cảnh, Hóa Hư cảnh, Luân Cung cảnh.

Thiên giai phân, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, phân biệt đối ứng võ đạo cảnh giới, La Thiên cảnh, Đạo Nguyên cảnh, Huyền Minh cảnh.
Mới nhất
6 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
471,869
Linh khí
130
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đỉnh Cấp
85
161743
77744

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

70 bình luận


tjens2 50
dinhthanh97 5