Cổ Trường Thắng tỉnh lại sau giấc ngủ, trở thành một cái gần như Diệt Tuyệt Bán Vị Diện Tổ Thần. Bắt đầu từ đó Tướng Bán Vị Diện, từng bước một kiến thiết thành đại thiên thế giới.

Truyện tháng sau đăng tiếp , đăng mấy chương PR , cầu phiếu sang tháng
Mới nhất
7 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
10
Linh khí
76
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Cao Cấp
77
71022
2609

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

11 bình luận


TenDaiVaiLLihHon1 20
Mrton1 5
Cocungduoc 5
nhutthanh1995 1