Đánh giá
Đã có 0 người đánh giá
Thiên địa có Tam Bảo, tái tam đạo, nhất viết Tạo Hóa Ngọc Điệp, nhị viết Địa Trọc Hắc Liên, tam viết Truyền Quốc Ngọc Tỷ.

Hồng Mông mạt, Bàn Cổ chết, trọc khí hóa vạn tộc, Kỳ Phách ngưng Hắc Liên. Chưởng Hắc Liên tộc vì dẫn đầu thế giới, ức vạn năm tranh bá, thiên địa băng, Hắc Liên ẩn.

Hồng Quân hiện, tan Ngọc Điệp, cố thiên địa, Thiên Đạo hưng. Đại kiếp lên, sát phạt vô tận, Hồng Quân cuối cùng không hiện ra ở thế.

Hoàng Đế bắt đầu, trảm long cửu ngũ, ngưng Long Ngọc, truyền nhị thập vạn tái, đến Thủy Hoàng, tan Bách Gia, thành tựu Truyền Quốc, gánh chịu nhân đạo.

Hoàng Đế năm mươi vạn năm sau, một cái tiểu đạo sĩ đạt được ba mảnh vụn

+ Sói xuất phẩm

+ Hố nông sâu chưa check

+ Tình trạng ra chương đều, k lo thiếu thuốc

+ Nhận các loại donate kim đậu và châu

+ Mọi người có thể qua đây đọc các bộ khác mà mình làm: http://truyencv.com/truyen-dang-boi/37273/
Mới nhất
3 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
6,147
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Danh Hào Đổ Bóng
76
51605
990

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận