Đánh giá
Đã có 2 người đánh giá
chơi game giả lập Lý Bình xuyên việt đến Đông Hán Mạt Niên, kiến thức từng cuộc một tàn khốc sát lục, đang trưởng thành hắn lập chí nên vì Đại Hán Dân Tộc đánh ra một cái to lớn giang sơn, nhưng mà hệ thống chỉ cấp hắn một loại thần kỳ Duyên Thọ dược thủy, mà xem Lý Bình làm sao chỉ huy trường thọ các danh tướng tại đây hỗn loạn niên đại đánh ra một mảnh thuộc về người Hán Thiên Địa!. : ...

- - - - -
Đã full , lâu lâu làm bộ tam quốc cho vui
Mới nhất
5 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
1
Linh khí
120
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Tông Sư
119
99019
4044

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

28 bình luận


Trích Tinh Thảo 80