Thời gian là Xích Bích chi Chiến trước giờ, ta vượt qua thành một tên chính quy Hán Thất Tông Thân, chiêu mộ Lưu Bị văn thần võ tướng, nhân dân bách tính, chiếm lấy Kinh Châu. Ta mục tiêu là dưới trướng Mưu Thần như Vũ, mãnh tướng như mây, thiết kỵ ngàn quần, Giáp Binh trăm vạn, làm hoàng đế.

Lạc Tử xuất phẩm

519c full
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
35,539
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Tuyiza
80
73739
325976

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

19 bình luận