Đánh giá
Đã có 8 người đánh giá
Hải Quân Lục Chiến đội viên Tào Khắc Minh vượt qua đến Tam Quốc, trở thành Tào Tháo con trai trưởng Tào Ngang, bằng vào một đôi Thiết Quyền, cứ thế mà đánh ra 1 mảnh thiên hạ!

Tinh thông Cầm Kỳ Thư Họa Đại Tài Nữ Thái Văn Cơ, được xưng là Lạc Thần tiên tử Chân Mật, có được chim sa cá lặn chi mỹ Điêu Thiền , khiến cho Tào Tháo si mê lưu niệm đại Kiều tiểu Kiều, cổ quái tinh linh Tôn Thượng Hương , chờ ca đến chinh phục các ngươi!

Tỉnh Chưởng Quyền Thiên Hạ, Túy Ngọa Mỹ Nhân Đùi! Năm ngàn năm Phong Hoa mưa bụi, Thị Phi Thành Bại Chuyển Đầu Không!

Lạc Tử xuất phẩm

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
15
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

30 bình luận


๖ۣۜKhương๖ۣۜTử๖ۣۜNha 15