Tần Phong chữ Tử Tiến, một thân một mình hậu thế mà đến, Đông Hán vương triều nhất thời gợn sóng... .

Hoàng Cân phản loạn, là ai giơ cao "Hoàng hiệp" đại kỳ ?

Hoàng Thúc thấy một lần Tần Phong, tại sao nói mình giun móc!

Lạc Dương Phủ Nha, Tần Phong vỗ án giận chỉ Tào Tháo, "Người đâu, Cẩu Đầu Trảm hầu hạ!" Sư gia Tuân Úc nhắc nhở: Đại nhân! Ngài dùng sai trát!

Quần Hùng Trục Lộc, Tần Phong phấn khởi, Binh Phong chỗ đến chỗ, "Muốn đánh ai là đánh!"

Mạnh Đức tụ chúng mưu đồ bí mật, "Tần Phong đánh ai, ta liền đánh người đó!"

Bản Sơ tức giận nóng nảy, "Ai đánh ta, ta liền đánh Lưu Bị!"

Lưu Bị khí run rẩy, cánh tay dài vỗ bắp chân, "Ta là tông thân! Ai đánh ta, ta... Ta liền khiển trách ai!"

Nhìn! Nhất thống giang sơn ai vinh đăng Đại Bảo. Xem! Vô song Thiết Kỵ như thế nào quét ngang Bát Hoang. Nghe! Bá Giả chi danh có một không hai Vũ Nội. Nếm! Người ấy Mỹ Cơ Ám Dạ Lưu Hương.
p/s: ngày 30c nhé. sang tháng ngày 50 đến 100c /ngai
Cầu np, vote 10 sao hộ mình /ngai

Đề cử Toái Mạch

vote
167,986
Linh khí
207
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

chimse1 Avatar

chimse1

Level: 0
24
23001
1751

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

26 bình luận


₪ܨ๖ۣ November™₪ 121
chimse1 50
Ishida Shiro 26