Đánh giá
Đã có 17 người đánh giá
【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Tam Quốc chi tung hoành thiên hạ ) trọng sinh Hán Mạt!

Mang theo hai mưu sĩ, ba cái suất tài, bốn cái tay chân!

Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, Cao Sủng, Cao Tư Kế!

Tại đây ầm ầm sóng dậy Đại Tranh chi Thế, giết ra một cái Thông Thiên Đại Đạo!

Nơi ta chỉ tay đến, chính là ta lãnh thổ!

Thậm chí Cao Triết còn muốn nói một câu, Hà Hậu! Đêm nay đừng đi.

PS(giới thiệu tóm tắt vô năng, chi tiết xem sách! )(Bản Cố Sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )

Thôi không giới thiệu nữa , siêu phẩm ,

Đề cử

vote
Linh khí
290
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Tông Sư
155
116597
44

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

69 bình luận


Thanh Diện Tà Đế 130