Đánh giá
Đã có 14 người đánh giá

    Lưu Khôn tại bên trong Tổ phòng tìm được một cái tú tích loang lổ gương đồng . Ngoài ý muốn phát hiện vật ấy vậy mà có thể ăn thông cuối thời nhà Hán . Đã có sự thật làm hậu thuẫn Lưu Khôn sẽ ở cuối thời nhà Hán nhấc lên như thế nào gợn sóng? Mà miếng gương đồng đến tột cùng là lai lịch gì? Hay không còn có mặt khác công dụng? Mời xem sách truyện Tam quốc chi tự xưng vương ...

Mới nhất
2 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
43,100
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận