Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Thương sinh bôi bôi, thiên hạ quấn cháy, Tam Quốc loạn thế, duy ngã ngang dọc !

Mặt đỏ người đàn ông chạy về nhà đào viên tam kết nghĩa, Phố Phường Tiểu Dân sính anh hùng;

Một vị nữ tử áo trắng kiếm pháp thiên hạ đệ nhất, sao có thể phân biệt ta là hùng con mái ?

Gia Cát Lượng cùng Tư Mã Ý bái Thủy Kính vi sư, hắn lại đem đại hán xã tắc thọc cái lỗ thủng. . .

Triều Đình phía trên, giang hồ bên trong, chủ giác thì tiêu sái đeo đao, nhìn giang sơn thanh sắc 10 vạn dặm, Giang Xuyên dao động tận đi về hướng đông !

PS: Đây là một thiên nghiêm chỉnh võ hiệp bản Tam Quốc lịch sử giá không văn, một cái liên quan tới trưởng thành cùng sứ mệnh cố sự. Đúng vậy, võ lâm bản nhé nên không thiếu các nhà các phái nổi tiếng như Toàn Chân, Thiếu Lâm, Cổ Mộ ....rồi thần binh như Đồ Long Đao cùng vs dàn ác nhân như Huyền Minh Nhị Lão chẳng hạn. Đây là một nồi thập cẩm tràn đầy hương vị.
Mới nhất
5 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
179,632
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

nghiaminhlove Avatar

nghiaminhlove

Level: 0
15
4087
5718

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

11 bình luận