Đánh giá
Đã có 12 người đánh giá

Chính trực cuối thời nhà Hán đại loạn , Tào Tháo cầm thiên tử dùng lệnh chư hầu .

Hắn xuyên việt trở thành hán hiến đế Hoàng Thái tử Lưu Phùng .

Đối mặt vô cùng cường đại nghịch tặc Tào Tháo , Lưu Phùng thề phải tàn sát tặc , dùng chính Hoàng Thái tử danh tiến

Mới nhất
1 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
258,266
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

toannbn94 Avatar

toannbn94

Level: 0
2
1610
970

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

27 bình luận