"Mọi người tốt, tiểu sinh là một tên dược đồ, đến từ Hàng Châu huyện Tiền Đường, hôm nay ta muốn cho mọi người trực tiếp một đoạn chân thực Hứa Tiên cùng Bạch Nương Tử ngàn năm chi luyến. . ."

7D phát ra hình tượng, có thể làm cho ngươi cảm nhận được liền tại cố sự bên trong, chân chính thực hiện thân lâm kỳ cảnh.

Nghĩ đến náo Hứa Tiên cùng Bạch Nương Tử đêm động phòng hoa chúc, vậy liền đến trực tiếp gian!

Muốn nhìn Bạch Tố Trinh Thủy Mạn Kim Sơn chân thực tràng diện, vậy liền đến trực tiếp gian!

Muốn nhìn Pháp Hải như thế nào tại Lôi Phong Tháp trước đại chiến Hứa Tiên, vậy liền đến trực tiếp gian!

Ta là chủ bá Hứa Tiên, một thế này, ta sẽ không để cho nương tử của ta có nửa điểm ủy khuất!

Mọi người nếu như không tin, vậy liền đến trực tiếp gian cho ta làm chứng!

Đề cử Toái Mạch

vote
111,425
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

13 bình luận