Lăng Hỏa Hỏa gia đình hội nghị...

Lăng Thiên: "Ngày tận thế, là chúng ta ba bên trong một cái nồi, người này, chứ không phải ta."

Lăng Miểu: "Cũng không phải ta."

Lăng Hỏa Hỏa: "Meo meo meo "

Ta ca là Ma Vương, em ta muốn diệt thế, sở dĩ... Ngày tận thế, cùng ta chân thật không có quan hệ!

P/s﹏✍
Anh trai: Ma Vương
Main Chính: Kiếm Thần truyền thừa trọng sinh xuyên việt ( siêu cấp gà)
Em: Huyết mạch giả
P/s﹏✍☠ Tình trạng: hố⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: hài nhảm⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆
Mới nhất
1 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
465,133
Linh khí
510
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
144
76903
114300

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

144 bình luận


Tử Thanh Chân Quân 110
ஐ‿☆Thiên ღ Hương 100
Aigoitoido 70
Doladong123 70
anhthu12102001 50
Kyosi 10
Kamejoko 10
admin148 10
Nhất Mộng Thành 10
overlord861995861995 5
tsubakiinaho 5