Đánh giá
Đã có 4 người đánh giá
Tạp gia, cửu lưu một trong, thông tuệ các nhà chi thuyết sở trường!

Hiện đại tiểu biên kịch Mã Tấn trùng sinh đến Đại Càn vương triều, một cái thay thế minh thanh hai triều triều đại!

Trở thành kinh thành một cái tiểu tửu lâu đông gia, vì quán rượu sinh ý, Mã Tấn tại quán rượu làm kể chuyện tiên sinh, « Tùy Đường diễn nghĩa » « thuyết nhạc toàn truyện » để hắn thanh danh đại chấn!

Ra thư tiểu thuyết « Tam Quốc Diễn Nghĩa » « Thủy Hử truyện » càng là nóng nảy thiên hạ!

Kể chuyện, viết tiểu thuyết, biên hí, làm báo giấy, lái gánh hát, để Mã Tấn kiếm bồn mãn bát dật!

Đi khắp thiên hạ châu phủ, biên sách thuốc, nông thư, kỳ vật chí, địa lý chí, phong thổ chí, mỹ thực chí, ghi tên sử sách, là làm một đời tạp gia tông sư!
Mới nhất
2 tuần trước

Đề cử Toái Mạch

vote
241,369
Linh khí
375
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

BlueHeart Avatar

BlueHeart

Level: 1
Converter Học Đồ
41
9357
62455

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

45 bình luận


1451011692 105
Vanguard_T 65
luutinhtinh 60
leluongtruong7793 50
30
Higo 10
duongcammau 10
0972220739 10
MeLeDortShaDow 5
love_online9x 5