Đánh giá
Đã có 5 người đánh giá
Tạp gia, cửu lưu một trong, thông tuệ các nhà chi thuyết sở trường!

Hiện đại tiểu biên kịch Mã Tấn trùng sinh đến Đại Càn vương triều, một cái thay thế minh thanh hai triều triều đại!

Trở thành kinh thành một cái tiểu tửu lâu đông gia, vì quán rượu sinh ý, Mã Tấn tại quán rượu làm kể chuyện tiên sinh, « Tùy Đường diễn nghĩa » « thuyết nhạc toàn truyện » để hắn thanh danh đại chấn!

Ra thư tiểu thuyết « Tam Quốc Diễn Nghĩa » « Thủy Hử truyện » càng là nóng nảy thiên hạ!

Kể chuyện, viết tiểu thuyết, biên hí, làm báo giấy, lái gánh hát, để Mã Tấn kiếm bồn mãn bát dật!

Đi khắp thiên hạ châu phủ, biên sách thuốc, nông thư, kỳ vật chí, địa lý chí, phong thổ chí, mỹ thực chí, ghi tên sử sách, là làm một đời tạp gia tông sư!
Mới nhất
3 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
230,517
Linh khí
375
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Blue Heart Avatar

Blue Heart

Level: 2
Converter Sơ Cấp
44
10469
8395

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

49 bình luận


105
Vanguard_T 65
luutinhtinh 60
leluongtruong7793 50
Blue Heart 30
Higo 10
duongcammau 10
0972220739 10
MeLeDortShaDow 5
love_online9x 5