Đánh giá
Đã có 33 người đánh giá
Xuyên qua Tây Du, trở thành Hoa Quả Sơn Ngoan Thạch.

"Keng! Kí Chủ một ngày không xuất thế, thưởng. . . . . ."

"Keng! Kí Chủ mười ngày không xuất thế, thưởng. . . . . ."

"Keng! Kí Chủ một tháng không xuất thế, thưởng. . . . . ."

. . . . . .

Như Lai: này Ngoan Thạch xuất thế sao? Mau để cho hắn đi Bái Sư, đi Đại Náo Thiên Đình, chuẩn bị Tây Du!

Quan Âm: Phật Tổ, này Ngoan Thạch vừa xuất thế chính là Chuẩn Thánh, còn cần Bái Sư sao? Như Đại Náo Thiên Đình , Thiên Đình chịu đựng được ngụ ở sao?

. . . . . . . . . . . .
Mới nhất
8 giờ trước

Đề cử

vote
Linh khí
155
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

legendgl Avatar

legendgl

Level: 2
Converter Sơ Cấp
60
23381
239783

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

181 bình luận