Tu giả vì tặc, trộm thiên địa dưỡng tự thân, dòm đại đạo lập căn cơ, tổn hại mài càn khôn, vì đại đạo chi nghiệt, thiên địa không dung.

Đề cử Toái Mạch

vote
210,327
Linh khí
50
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • Yakumo Inku đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    2 tuần trước
  • nguoidaivip đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    3 tháng trước
  • nguoidaivip buff Hỏa Tinh Châu
    3 tháng trước

Cùng tác giả

Converter Sơ Cấp
29
28929
181032

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

5 bình luận


nguoidaivip 45
Yakumo Inku 5