Ta là Charrot, đây là chuyện xưa của ta, hoan nghênh đi tới một cái liên quan với bóng đá thế giới! "Bóng đá đối với ta mà nói tượng trưng lấy cái gì? Không nghi ngờ chút nào, sinh mạng thứ hai!" ———— trích từ 《 thánh · Charrot 》 .

Đề cử Toái Mạch

vote
60,120
Linh khí
115
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • sangtran đề cử 3 Nguyệt Phiếu
    2 tháng trước
  • mộng huyễn đề cử 10 Nguyệt Phiếu
    2 tháng trước
  • tathan1995 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
    2 tháng trước
Nghèo Rớt Mồng Tơi
66
90186
467097

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

42 bình luận


tathan1995 50
mộng huyễn 50
sangtran 15