Ta may mắn lớn nhất, không phải trùng sinh một lần, mà là gặp phải ngươi "

Nếu như là vận mệnh ban tặng ta này hai tròng mắt, ta hay dùng nó vĩnh viễn thủ hộ ngươi, Ai, hộ ngươi một đời, không bi ai

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
200
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • rinegan666 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • haothan đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • vladimirlupin đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • vladimirlupin đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • MyyTyy đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • MyyTyy đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • [email protected] buff Thất Thải Châu
  3 tháng trước
HacTamX Avatar

HacTamX

Level: 5
79
62272
245173

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

73 bình luận


haothan 50
rinegan666 50
vladimirlupin 30
MyyTyy 10