Ta may mắn lớn nhất, không phải trùng sinh một lần, mà là gặp phải ngươi "

Nếu như là vận mệnh ban tặng ta này hai tròng mắt, ta hay dùng nó vĩnh viễn thủ hộ ngươi, Ai, hộ ngươi một đời, không bi ai

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
186,517
Linh khí
200
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • rinegan666 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  1 ngày trước
 • haothan đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • vladimirlupin đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • vladimirlupin đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • MyyTyy đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tuần trước
 • MyyTyy đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tuần trước
 • [email protected] buff Thất Thải Châu
  1 tháng trước
HacTamX Avatar

HacTamX

Level: 5
Converter Đỉnh Cấp
70
57866
148601

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

60 bình luận


haothan 50
rinegan666 50
vladimirlupin 30
MyyTyy 10