Lão Đường viết bộ này còn quá sơ sài. Thậm chí các cảnh giới của 5 chức nghiệp khác còn không được đặt tên. Chỉ có mỗi Kỵ sĩ chức nghiệp là có cái tên cho riêng mình. Nghi thức giác tỉnh thì chỉ miêu tả mỗi Quang Minh giác tỉnh.

Quan trọng nhất là: Thánh Ma đại lục hoàn toàn không câu thông được với Thần Giới! Tại sao lại có chuyện đó?

Ta phải tìm hiểu nguyên nhân cho bằng được.

Trong bộ truyện nối tiếp này của ta, các cảnh giới vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, ta sẽ bớt chút thời gian quý báu ra để đặt tên cảnh giới cho từng chức nghiệp một.

Từ cấp 1 đến 10 ở Linh Hồn thánh điện được gọi là Hồn Sư tập sự, ở Kỵ Sĩ thánh điện lại được gọi là Kỵ Sĩ tùy tùng, tùy từng chức nghiệp lại có các cách gọi khác nhau. Đối ứng linh lực:

Tập sự: Từ Cấp 1 bậc 1 đến bậc 10:

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Từ Cấp 2 bậc 1 đến bậc 10:

101-110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200

Cấp 3: 10 bậc ( Mỗi bậc cách nhau 30 Linh lực):

201-210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 500

Cấp 4: 10 bậc ( Mỗi 150 điểm Linh lực tiến 1 bậc):

501-550, 700, 850, 1000, 1150, 1300, 1450, 1600, 1750, 2000

Cấp 5: 10 bậc ( Mỗi 200 Linh lực tiến một bậc):

2001-2100, 2300, 2500, 2700, 2900, 3100, 3300, 3500, 3700, 4000

Cấp 6: 10 bậc ( Mỗi 600 Linh lực tiến một bậc):

4001-4200, 4800, 5400, 6000, 6600, 7200, 7800, 8400, 90000, 10000

Cấp 7: 10 bậc ( Mỗi 2000 Linh lực tiến một bậc):

10001-11000, 13000, 15000, 17000, 19000, 21000, 23000, 25000, 27000, 30000

Cấp 8: 10 bậc ( Mỗi 7000 Linh lực tiến 1 bậc):

30001-33000, 40000, 47000, 54000, 61000, 68000, 75000, 82000, 89000, 100000 (10 vạn)

Cấp 9: 10 bậc ( Mỗi 10 vạn Linh lực tiến 1 bậc):

10 vạn, 20 vạn... 100 vạn.

Ta sẽ dần dần update tên cảnh giới của các chức nghiệp. Viết đến đâu ta update đến đó. Mong mọi người ủng hộ.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
194,174
Linh khí
45
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • powerfull đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • powerfull đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • powerfull đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • powerfull đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • powerfull đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • Magics đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • thunguyen159 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
Đen Bạc Đỏ Tình
1
38
580

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

114 bình luận


powerfull 25
Magics 10
thunguyen159 5