Chính đang quán net chơi Anh Hùng Liên Minh Tô Thần, không cẩn thận bị dòng điện đánh trúng sau, nhiều một cái bật hack Trừu Tưởng Hệ Thống!

Bất luận cái gì trò chơi đều có thể bật hack, khai hoàn treo hấp thu đầy đủ năng lượng giá trị, còn có thể tiến hành rút thưởng, rút đến vật phẩm có thể ở hiện thực sử dụng!

Tô Thần đầy cõi lòng kích động, nhưng mới vừa nhìn thấy hắn quất cái thứ nhất vật phẩm, không khỏi hít sâu một hơi, ngọa tào!

"Chúc mừng, ngài rút được ..."

Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, bạc
Cầu vote 10 sao

Ủng hộ Converter tại: https://unghotoi.com/bongdem
Mới nhất
2 tuần trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
508,892
Linh khí
465
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • Namgtgl1996 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  12 giờ trước
 • VoCucThanDe đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • kurozero đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • nhokcugiai buff Kim Sa Châu
  2 tuần trước
 • trangago81 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • thuchuynhcong đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Namgtgl1996 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Namgtgl1996 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Namgtgl1996 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • kurozero đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 7 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • vny9x đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • thinh881999 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • decade98 đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • Kaizes123 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • nguoiqaduongB đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • nham3570 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

65 bình luận


nhokcugiai 80
kurozero 55
nham3570 50
thinh881999 50
Namgtgl1996 35
vny9x 25
thuchuynhcong 25
trangago81 25
decade98 20
nguoiqaduongB 15
Kaizes123 10
VoCucThanDe 10