Thần Cấp Vườn Cây

Hoàn tất

Đại kết cục, 30 năm sau, Dương Tuyệt cuối cùng đăng đỉnh Đỉnh Phong, mang theo một đám mỹ nhân, đi đến cao hơn Thế Giới.

(PS: Xin lỗi, bản này tiểu thuyết ta không có nắm chắc tốt tiết tấu, muốn sáng tạo cái mới, lại không có viết xong. Cô phụ các huynh đệ chờ mong, cũng cô phụ biên tập đề cử. Lần này sai, toàn bộ ở ta. Thật sự là rất xin lỗi. Ta tiếp theo quyển sách, vẫn là thành thành thật thật viết sảng văn. Thật xin lỗi. Cô phụ mọi người chờ mong! )

]


*****
CVT: Vỗ tay cho tác nào /votay

 

Đi từng bước một hướng huyễn thuật không người địch, kiếm ra thiên hạ chấn động truyền kỳ Huyễn Kiếm Sư

19 bình luận