Đánh giá
Đã có 4075 người đánh giá
---Đã Kết Thúc Trọn Bộ---Xin vinh danh 3 vị Minh Chủ:
♛ ツɖɨệρ ɲħɨ ßáɲħ ßèø⁀ᶦᵈᵒᶫ
♛ warchief
♛ BạchThủPhíaTrướcMàn
Và cảm ơn tất cả các đạo hữu ủng hộ truyện ^^ /tung hoa

Cường giả tuyệt thế , một đời Đan Đế Lăng Hàn vì truy cầu con đường thành thần mà Vẫn Lạc , vạn năm sau khi mang 《 Bất Diệt Thiên Kinh 》 trọng sinh với cùng tên thiếu niên , từ nay về sau phong vân dũng động , cùng đương đại vô số thiên tài tranh phong , mở lại truyền kỳ đường , vạn cổ Chư Thiên ta cực mạnh !

HỆ THỐNG TU LUYỆN :
Phần 1:
____________Phù Du Giới (Tiểu Thế Giới) :

1-Luyện Thể : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)
2-Tụ Nguyên : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9) - đại viên mãn(ẩn) (T10)
3-Dũng Tuyền : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)
4-Linh Hải : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)
5-Thần Thai : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)
6-Sinh Hoa : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)
7-Linh Anh : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)
8-Hóa Thần : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)
9-Thiên Nhân : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)
10-Phá Hư : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)

(*Cực Hạn Phá Hư(lực lượng) : 9 tinh cảnh giới 8 tinh công pháp : "Nguyên lực 4 tinh Thể Tu 4 tinh" 3 tinh thiên địa ban phúc : "Khai Thiên" = 20 tinh)

______________Cổ Giới (Thần giới Minh Giới ) :

11-Sơn Hà : Tiểu Cực Vị(1) - Trung Cực Vị(2) - Đại Cực Vị(3) - Đại Viên Mãn(4) - Cực Hạn(5)(ẩn)

12-Nhật Nguyệt : Tiểu Cực Vị(1) - Trung Cực Vị(2) - Đại Cực Vị(3) - Đại Viên Mãn(4) - Cực Hạn(5)(ẩn)

13-Tinh Thần : Tiểu Cực Vị(1) - Trung Cực Vị(2) - Đại Cực Vị(3) - Đại Viên Mãn(4) - Cực Hạn(5)(ẩn)

14-Hằng Hà :
14.1-Tiểu Cực Vị : 4 - 99 Tinh Thần
14.2-Trung Cực Vị : 100 - 9.999 Tinh Thần
14.3-Đại Cực Vị : 10.000 - 99.999 Tinh Thần
14.4-Đại Viên Mãn : 100.000 - 1.000.000 Tinh Thần
14.5-Cực Hạn(ẩn) : 1.000.001 - 10.000.000 Tinh Thần

15-Sáng Thế(Thánh Nhân=Ma Chủ) :
15.1-Tiểu Cực Vị (Tiểu Thánh=Hoàng Ma) : 1.000.001-10.000.000 Tinh Thần
15.2-Trung Cực Vị (Trung Thánh=Huyền Ma) : 10.000.001-100.000.000 Tinh Thần
15.3-Đại Cực Vị (Đại Thánh=Địa Ma) : 100.000.001 - 1.000.000.000 Tinh Thần
15.4-Đại Viên Mãn (Thánh Vương=Thiên Ma) : 1.000.000.001 - 10.000.000.000 Tinh Thần
*(Mỗi Giai Vị : Sơ Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Đỉnh Phong)

*Dung hợp quy tắc 2 giới tu vi Đại Thánh(Địa Ma) mới vào đc Tiên Vực.

________________Tiên Vực :

16-Trảm Trần : Nhất Trảm -> Tứ Trảm -> Ngũ Trảm(ẩn)

17-Phân Hồn : Dương Hồn(1) - Âm Hồn(2) - Địa Hồn(3) - Thiên Hồn(4) -> Cửu Hồn(ẩn)

18-Tiên Phủ : Nhất Bí -> Ngũ Bí -> Thập Nhất Bí(ẩn) (Ngũ Tạng Lục Phủ(ẩn))

19-Thăng Nguyên : Tiểu Thành - Đại Thành - Đại Viên Mãn -> Chuẩn Tiên Vương

20-Tiên Vương : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên -> Chuẩn Thiên Tôn
*(Mỗi Trọng : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong)

_________________Nguyên Thế Giới :

21-Thiên Tôn : Nhất Bộ -> Thất Bộ
(Mỗi bước : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong)

❄***Bắt đầu phần 2 của truyện từ chương 3093.❄
Cảnh giới phần 2:
__________Phàm cảnh________
1-Thông Mạch :
1.1-Thập Nhị Chính Kinh : Nhất Mạch -> Thập Nhị Mạch
1.2-Kỳ Kinh Bát Mạch (Ẩn Mạch) : Nhất Mạch -> Bát Mạch
1.3-Bách Mạch(mạch nhỏ)

2-Hoán Huyết : Nhất Biến -> Ngũ Biến -> Lục Biến -> Thất Biến

3-Cực Cốt : Nhất Cốt -> Ngũ Cốt -> Lục Cốt (ẩn) -> Thất Cốt (ẩn)

4-Minh Văn : Nhất Văn -> Ngũ Văn -> Lục Văn (ẩn) -> Thất Văn (ẩn)

5-Khai Khiếu :
5.1-Tiểu Chu Thiên (Hiện) : sơ kỳ (1-9) -> trung kỳ(10-36) -> hậu kỳ(37-72) -> đỉnh phong(73-108)
5.2-Đại Chu Thiên (Ẩn) : 109 -> 360

6-Tầm Bí : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong

____________Tiên đồ_____________

7-Trúc Cơ : Nhân Đạo Chi Cơ -> Thiên Đạo Chi Cơ -> Cực Đạo Chi Cơ

8-Chú Đỉnh : Nhất Đỉnh -> Tứ Đỉnh -> Cửu Đỉnh(ẩn) -> Thập Đỉnh(ẩn)

9-Sinh Đan : sơ kỳ (Tiên Đan) -> trung kỳ (Dưỡng Đan) -> hậu kỳ (Lạc Vân) -> đại viên mãn (Hóa Đan)

10-Chân Ngã : Nhất Biến -> Tứ Biến -> Cửu Biến(ẩn) -> Thập Biến(ẩn)

11-Hóa Linh (Chân Quân) : Nhất Biến -> Tứ Biến -> Cửu Biến(ẩn) -> Thập Biến(ẩn)

12-Tiểu Thừa (Giáo Chủ) : Nhất Tinh -> Cửu Tinh -> Thập Ngũ Tinh

13-Tứ Cực (Tôn Giả) : Nhất Tinh -> Cửu Tinh -> Thập Ngũ Tinh

14-Tịch Diệt (Thánh Nhân) : Nhất Tinh -> Cửu Tinh

14.5-Chuẩn Đế : Nhất Tinh -> Cửu Tinh

15-Tổ Vương (Đại Đế) : Bát Ngăn -> Nhất Ngăn

❄ Đáp ứng nhu cầu độc giả, đây là danh sách vợ của Hàn ca: Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền, Hách Liên Tầm Tuyết, Chư Toàn Nhi, Thiên Phượng Thần Nữ, Thủy Nhạn Ngọc, Loạn Tinh, Nhu Yêu Nữ, Hổ Nữu, Trì Mộng Hàm, Tống Lam.

♛ Những hố sâu cực hay của ❄๖ۣۜSmileÿεїз : Đế Võ Đan Tôn, Tuyệt Thiên Vũ Đế, Vô Địch Kiếm Vực, Thần Đế, Nhất Ngôn Thông Thiên, Cực Phẩm Tiên Đế Tại Đô Thị, Thiên Tài Tà Thiếu, Tiên Giới Trở Về (Full), Tiên Tử! Xin Dừng Bước(Full).

Truyện tương tự Thần Đạo Đan Tôn: Đế Võ Đan Tôn, Thần Đạo Đế Tôn

(⁀‵⁀) ✫ ✫ ✫ Trái tim siêu phẩm:

────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) __ ☜♥☞ Thần Đạo Đan Tôn ☜♥☞,
──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ☜♥☞ Vô Địch Kiếm Vực ☜♥☞.
─(♥)████████(♥)████████(♥) ☜♥☞ Thần Đạo Đế Tôn ☜♥☞,
─(♥)██████████████████(♥) ☜♥☞ Tuyệt Thiên Vũ Đế ☜♥☞.
──(♥)████████████████(♥) ☜♥☞ Đế Võ Đan Tôn ☜♥☞,
────(♥)████████████(♥) __ ☜♥☞ Siêu Cấp Tinh Không Lĩnh Chủ ☜♥☞.
──────(♥)████████(♥) ☜♥☞ Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể ☜♥☞,
────────(♥)████(♥) __ ☜♥☞ Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn ☜♥☞.
─────────(♥)██(♥) ☜♥☞ Nghe Nói Ta Sau Khi Chết Siêu Hung ☜♥☞,
───────────(♥) __ ☜♥☞ Đây Chính Là Vô Địch ☜♥☞.

Đề cử Toái Mạch

vote
5,487,463
Linh khí
27,929
Điểm ái mộ

Minh chủ

ツɖɨệρ ɲħɨ ßáɲħ Avatar ツɖɨệρ ɲħɨ ßáɲħ

Điểm ái mộ: 1830

Converter Tông Sư
60
45552
131959

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

Gửi bởi khoadaigiavp3 (2 năm trước)

"Yên tâm, ta sẽ đem Linh Diệu Tiên Vương quần lót đốt cho ngươi, chúng ta năm đó không có thể nhìn lén đến Linh Diệu Tiên Tử tắm rửa, liền đốt cái quần lót cho ngươi, để cho ngươi sau khi chết cũng có thể nhắm mắt ."

Gửi bởi ღ๖ۣۜG๖ۣۜGღ (2 năm trước)

"Gia chủ!" Không thiếu người nhà họ Liễu đều là quỳ xuống, nước mắt tề lưu, được kêu là một cái khóc thiên (ngày) đập đất, dường như chết vô số người tựa như .

Lăng Hàn không chút nào nhẹ dạ, ai bảo Liễu gia trước chọc tới hắn ?

Hơn nữa, nếu không phải thực lực của hắn rất cao, phỏng chừng hiện tại đã tại các gia tộc luân phiên làm công, bị buộc luyện đan, như vậy có ai tới đồng tình hắn ?

Hắn cùng với Đại Hắc Cẩu vào thành, ở liễu Dương Hà mở ra bảo khố chi về sau, bọn họ lập tức bắt đầu rồi càn quét .

Gửi bởi ღ๖ۣۜG๖ۣۜGღ (2 năm trước)

"Cũng đúng." Đại Hắc Cẩu gật đầu .

"Trước đó, chúng ta đi trước thu bút sổ sách ." Lăng Hàn nói .

"Cái này Cẩu gia yêu mến ." Đại Hắc Cẩu vui vẻ gật đầu, "Tìm ai thu sổ sách đi?"

Nghe Lăng Hàn báo ra một cái cái thế lực tên về sau, Đại Hắc Cẩu không khỏi khóe miệng co giật: "Cẩu gia thu hồi lời nói mới rồi, vẫn là ngươi đi một mình đi, Bổn Tọa dường như tiêu chảy ."

Cái này chút có thể đều là Thiên Tôn thế lực, trời mới biết đáng sợ đến cỡ nào nội tình, nó mới không muốn đi chịu chết đấy.

Gửi bởi ღ๖ۣۜG๖ۣۜGღ (2 năm trước)

Không lâu lắm, Đại Hắc Cẩu đến rồi .

"Tiểu tử, ngươi mạnh như vậy ?" Nó hai mắt tỏa ánh sáng .

"Giống nhau giống nhau á." Lăng Hàn cười nói .

"Tiên Ma Kiếm thật tấn cấp thành công ?" Đại Hắc Cẩu có chút không dám tin tưởng .

Lăng Hàn gật đầu: "Đúng thế."

" Được !" Đại Hắc Cẩu dùng sức đập một cái chân, nhưng sau liền lộ ra đáng tiếc màu sắc, "Thiên Sinh đi Vực Ngoại chiến trường, nếu không thì chúng ta hôm nay muộn trên(lên) phải đi đập muộn côn ."

Gửi bởi ღ๖ۣۜG๖ۣۜGღ (2 năm trước)

Giết!

Lăng Hàn bạo nổ phát Thể Thuật lực, tốc độ nhanh kinh người, trong tay Tiên Ma Kiếm vung chém, căn bản không cần gì chiêu thuật, đây chính là vô kiên bất tồi siêu cấp lợi khí .

Tức thì, hơn - ba mươi danh Tiên Vương câu tan tác như chim muông .

Đã có vết xe đổ, hai đại Cửu Trọng Thiên Tiên Vương bị dễ như trở bàn tay vậy cắt thành hai đoạn, Chí Tôn Bảo khí lực phá hoại trào lên, vô luận cái gì Tiên Vương đều là bị giây phần .

Ai nghĩ làm thứ ba ?

Bọn họ vốn chính là ô hợp chi chúng, ở chiếm thượng phong thời điểm tự nhiên đoàn kết, chỉ khi nào đối mặt hiểm cảnh, cái kia tự nhiên là chỉ lo thân mình, làm sao sẽ đi lưu ý những người khác chết sống .

Nhưng Lăng

Gửi bởi ღ๖ۣۜG๖ۣۜGღ (2 năm trước)

Thiên Tôn Bảo Khí, Chí Tôn oai .

Lăng Hàn cầm kiếm mà đứng, rỉ sắt loang lổ, làm như sài phòng dùng lâu đao khí, nhưng bây giờ người nào lại dám coi thường thanh kiếm này đâu?

Đây là Chí Tôn Bảo khí, Trảm Tiên Vương giống như chơi đùa.

Coi như Lăng Hàn thực lực thấp thì như thế nào ? Một cái mười tuổi tiểu nhi cầm tuyệt thế Thần Kiếm, người trưởng thành chọi cứng hậu quả liền chỉ có thể làm cho mình đầu rơi máu chảy . Huống chi Lăng Hàn thực lực tuyệt không thấp, so với Cửu Trọng Thiên đỉnh phong cũng không khiêm tốn sắc mảy may, thậm chí có thể trái lại áp chế .

Trong khoảng thời gian ngắn, trời giáng huyết vũ, đang đau thương hai đại Tiên Vương mất đi .

Chúng Tiên

Gửi bởi ๖ۣۜMạnh™❄ (2 năm trước)

Mọi người đều là không nói, các ngươi hai đánh một đã trước phá hủy quy củ, còn không cho người sử dụng binh khí ? Có thể Hổ Nữu cùng Nữ Hoàng đều quá đẹp, đẹp để cho người ta đều sinh không nổi ý trách cứ, chỉ cảm thấy cô nàng này khả ái bướng bỉnh, nghiêng về một phía mà ủng hộ nàng .

" Đúng, một đại nam nhân dựa vào binh khí vì quá mức, có gì đặc biệt hơn người ?"

"Vẫn là Tiên khí đấy!"

"Ta khinh bỉ!"

"Ta khinh thường!"

Ngự Vô Địch tắc thì sắp tức nổ tung, các ngươi nhưng thật ra thử xem bị hai cái thực lực hoàn toàn tương đối người công kích ? Nếu là hắn có thể địch nổi nói, cũng không muốn tế xuất binh khí tới a . Dựa vào, một đám đứng nói không chê đau thắt lưng

Gửi bởi ๖ۣۜDiệp๖ۣۜŤɦїêɳ๖ۣۜŤàɳ๖ۣۜ (2 năm trước)

Lăng Hàn cười nói: "Ta sẽ đem luyện thành Tiên Vương Đan, tuyệt sẽ không lãng phí ."

Lời vừa nói ra, Tiên Thụ lại là rung động một cái, nhưng sau làm ra một cái Lăng Hàn không có nghĩ tới cử động .

—— nó nhổ căn dựng lên, nhưng sau mấy cây cường tráng rễ cây vòng tại cùng nhau, dường như tạo thành mấy chân tựa như, nhưng sau ba ba ba mà bỏ chạy .

Cái này tốc độ nhanh kinh người, chỉ là mấy bước mà thôi liền đã chạy trốn tới chân trời .

Gửi bởi ๖ۣۜMạnh™❄ (2 năm trước)

Đấm ra một quyền, hắn lại không bảo lưu .

Một màn kinh khủng xuất hiện, cái này Thạch Đầu Nhân trực tiếp bị một quyền đập bạo nổ .

Mẹ nó!

Trầm Hạo mọi người toàn bộ thạch hóa, tâm lý sôi trào vô số chỉ thảo nê mã bọn họ tất cả không thể nào hiểu được, phía trước Lăng Hàn chiến lực rõ ràng đã đạt đến cực hạn, nhưng vì cái gì đột nhiên liền mạnh một mảng lớn ?

Này cũng sắp đạt được Tiên Vương chiến lực, hù chết người!

"Lẽ nào ... Hắn vừa mới ăn Hồng Ma Thổ ?" Có người run rẩy nói rằng .

"Không thể!"

Những người khác đều là lắc đầu, như phía trước Lăng Hàn không có ăn Hồng Ma Thổ, làm sao sẽ mạnh mẽ đến tình trạng như vậy ?

Gửi bởi ๖ۣۜMạnh™❄ (2 năm trước)

Logo

Danh Sách

Thể Loại

Game

Diễn Đàn

Tên truyện hoặc tác giả

manh0810 (0)

Trang Chủ Huyền Ảo Thần Đạo Đan Tôn Chương 2414: Thương Bắc Vương (canh tư hết )

THẦN ĐẠO ĐAN TÔN

Chương 2414: Thương Bắc Vương (canh tư hết )

Trước Cài Đặt Sau

Đây là phi thường thực tế uy hiếp, Tiên Vực Tiên Vương vào không được Tiên Lộ —— thật muốn vào cũng được, chém tu vi làm lại, mà Tiên Lộ trung lại có Tiên Vương tồn tại, vậy trong này Tiên Vương liền tương đương với Thiên Tôn một dạng tồn tại, vô địch .

Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, hắn liền Thiên Tôn cũng dám chỉ lấy mũi mắng, chẳng lẽ còn sẽ bị một cái Thăng Nguyên hù ngã ? Hắn đi về phía trước : "Con người củ

Gửi bởi ღ๖ۣۜG๖ۣۜGღ (2 năm trước)

Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này thấy người sang bắt quàng làm họ người, mà là trực tiếp đi đệ ngũ tầng, bái kiến Tử Thành đại sư .

"Đồ nhi, ngươi đã về rồi ? Kiếm bao nhiêu tiền ?" Tử Thành đại sư vừa thấy Lăng Hàn, mở miệng câu nói đầu tiên hiện ra hết tiền nô bản sắc . Truyện được đăng tại T.r.u.y.ệ.n.C.v(.)c.o.m

Gửi bởi ღ๖ۣۜG๖ۣۜGღ (2 năm trước)

Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này thấy người sang bắt quàng làm họ người, mà là trực tiếp đi đệ ngũ tầng, bái kiến Tử Thành đại sư .

"Đồ nhi, ngươi đã về rồi ? Kiếm bao nhiêu tiền ?" Tử Thành đại sư vừa thấy Lăng Hàn, mở miệng câu nói đầu tiên hiện ra hết tiền nô bản sắc .

Gửi bởi ღ๖ۣۜG๖ۣۜGღ (2 năm trước)

"Nếu cấm chế đều giải khai, vậy vào xem một chút đi ." Lăng Hàn nói, vừa đem Tiên Ma Kiếm lấy ra ngoài, hắn hiện tại đã không có Hắc Tháp, thiếu một mạnh nhất tí Hộ Bảo khí, đối mặt cái này không biết tình huống tuyệt đối không thể sơ suất .

"Cẩn thận!" Nữ Hoàng quan tâm nói .

Lăng Hàn gật đầu, cũng là một tay lấy Ngõa Lý bắt, chắn phía trước, cái này Gia Hỏa bị Tiên Vương đánh nát đều chết không được, dùng để làm tấm thuẫn không còn gì tốt hơn .

Mọi người nhất thời không nói .

Gửi bởi ღ๖ۣۜG๖ۣۜGღ (2 năm trước)

Cái này phu quân nói xong dõng dạc, kết quả lại cầm Ngõa Lý đáng thương này quỷ làm công sự che chắn, quả thực ... Đáng thẹn!

Ngõa Lý thì là mạc danh kỳ diệu: "Ngươi tại sao muốn bắt lấy ta ?"

"Sợ ngươi hội té ngã ." Lăng Hàn thuận miệng nói .

Ngõa Lý càng thêm kỳ quái: "Ta có cường đại cân bằng tính, dù cho ở vào không trọng dưới trạng thái cũng sẽ không té ngã, không cần ngươi bắt lấy ta ."

"Không có việc gì, coi như là kính già yêu trẻ ." Lăng Hàn tiếp tục chuyện phiếm .

Gửi bởi [email protected] (2 năm trước)

Khổng Lệnh Kỳ đánh ra bàn tay to căn bản không có thể một kích, lập tức tan rã biến thành mảnh nhỏ, nhưng sau theo phong rồi biến mất, mà cổ kính phong vẫn còn ở hướng về Khổng Lệnh Kỳ bản thân thổi đi, đưa hắn thổi thân hình lay động, đằng đằng đằng, liên tiếp lui về phía sau, quần áo trên người đã ở phá toái, hóa thành hồ điệp.

Làm tinh thần phong tán đi lúc, Khổng Lệnh Kỳ cũng cùng phía trước Khổng Tường giống nhau, biến thành trần truồng . Truyện được copy tại TruyenCv.Com

"Sách!"

Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, bởi vì Khổng Lệnh Kỳ phía dưới cư nhiên cũng là trần truồng, nhưng cũng không trời sinh như đây, mà là Hậu Thiên cạo.

Kháo thực biết chơi a .

Gửi bởi [email protected] (2 năm trước)

Hắn một bên phát sinh tín hiệu mang xin cứu binh, một bên tắc thì là nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nói: "Ngươi là ai ? Dám trêu chọc ta Khổng gia, lại dám báo trên(lên) tính danh sao?"

Lăng Hàn mỉm cười: "Lúc đầu ngươi loại lũ tiểu nhân này vật là không có tư cách nói chuyện cùng ta, nhưng người nào làm cho con người của ta trời sinh không có cái giá đâu? Ta gọi Bá ."

"Bá ?" Khổng Tường thì thào, một bên trong đầu tìm, có không có một đối ứng nhân vật .

"Ai, ngoan nhi tử ." Lăng Hàn gật đầu .

Làm, bị gạt!

Khổng Tường hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, đầu tóc đều là dựng lên, chỉ cảm thấy Lăng Hàn cũng quá vô sỉ rồi.

Gửi bởi [email protected] (2 năm trước)

Tinh thần phong lay động qua, Khổng Tường tức thì một cái lảo đảo, kém chút té lăn quay trên đất .

Hắn phát hiện quẫn thái của mình, vội vã đưa tay đi che hạ bộ của mình, nhưng phát hiện che phía trước còn thiếu phía sau thời điểm, không khỏi cầm trong tay thương buông lỏng, dùng tay kia đi ngăn cản cái mông của mình .

Hắn khuôn mặt đều là đỏ bừng lên, chỉ cảm thấy Lăng Hàn cũng quá thất đức, cư nhiên sử xuất như này âm tổn chiêu thuật tới.

Quá vô sỉ!

Lăng Hàn cười ha ha: "Không cần ngăn cản, so với con kiến đều cùng lắm thì nhiều thiếu, căn bản không cần lo lắng bị người chứng kiến

Gửi bởi HouseMouse (2 năm trước)

"Tiểu Hắc, ngươi đến là ai?" Lăng Hàn nhịn không được hỏi, Đại Hắc Cẩu như vậy yêu nghiệt đã vượt qua Trảm Trần hẳn là vốn có năng lực, trước đây nó càng là lấy Sáng Thế Cảnh tu vi cắn Tứ Trảm Lão Tổ, cái này cũng phi thường được không thực tế.

Chí ít, Lăng Hàn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua người nào có thể yêu nghiệt như thế.

Đại Hắc Cẩu tròng mắt nhanh quay ngược trở lại, qua một hồi lâu mới nói: "Đến lúc này, Cẩu gia cũng không muốn lừa gạt nữa ngươi. Thật, bản tọa là ngươi thất lạc nhiều năm cha ruột —— "

"Cút!" Lăng Hàn một cước đạp ra ngoài, cư nhiên chiếm hắn tiện nghi.

Gửi bởi Phuongdz97 (2 năm trước)

"Mau buông tay, ngươi quá nặng!" Đại Hắc Cẩu oa oa gọi, "Xú tiểu tử ngươi buổi sáng không có đại tiện ấy ư, một bụng đều là cứt a!"

Gửi bởi Phuongdz97 (2 năm trước)

"Đại mỹ nhân, giữ cái khăn che mặt bóc đến để cho chúng ta nhìn ." Có sơn tặc huýt sáo nói rằng .

"Lão Cửu, nói không chừng nữ nhân này khuôn mặt xấu xí đây ?"

"Liền hướng về phía như vậy vóc người, khuôn mặt lại xấu lão tử cũng muốn tiến lên! Tắt đèn, mặt đẹp thì có ích lợi gì ?"

"Ha ha ha!"

Gửi bởi ❄๖ۣۜSmileÿεїз (2 năm trước)

Lăng Hàn một chỉ điểm ra, đại hán hạ thân quần áo lập tức nổ tung, nguyên bản là ở trần, hiện tại thì là thành quang heo .

Long Ngữ San vội vã quay đầu đi, có thể mặt cười đã đỏ bừng không gì sánh được, thật muốn hung hăng bóp Lăng Hàn mấy bả .

"Ngươi, ngươi làm cái gì!" Đại hán khuôn mặt đều tái rồi, đường đường cửu hoàn mạnh mẽ người, có thể cư nhiên bị người bạo điệu quần áo và đồ dùng hàng ngày, lộ ra bất nhã vật, trên mặt hắn không nhịn được a .

"Thật nhỏ ." Lăng Hàn còn bình luận .

"Thật nhỏ ." Tiểu Cốt học vẹt .

Đại hán kia sắp ngất đi thôi, cái này trước mặt mọi người trần trụi không tính là, còn muốn bị người phê bình tiểu huynh đệ của mình ?

Gửi bởi Phuongdz97 (3 năm trước)

"Trở lại!" Hắn huy quyền, cũng không tin đường đường Thạch Linh hội tại đối đánh trúng bại bởi một nhân tộc.

"Như ngươi mong muốn, bất quá, ngươi thua tựu phải cho ta một bình cái này linh dịch." Lăng Hàn cười nói.

"Đó là ta máu!" Thạch Hoàng cường điệu nói.

"Ta biết a, keo kiệt cái gì, ghê gớm ta cũng lưu một điểm cho ngươi." Lăng Hàn bất dĩ vi nhiên nói.

Gửi bởi Phuongdz97 (3 năm trước)

Lăng Hàn dùng cái mũi ngửi hít, theo dõi Thạch Hoàng tay, nói: "Cái này, chớ lãng phí, dùng cái chai tiếp đi."

Thạch Hoàng nhất thời khí lệch mũi, nói: "Đây là ta máu!"

"Ta biết a, sở dĩ chớ lãng phí, ngược lại đã chảy ra, không bằng đưa cho ta đi." Lăng Hàn lộ ra cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười.

Gửi bởi [email protected] (3 năm trước)

Hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi gặp vị kia Khổng gia thiếu gia, lại một lát sau, chỉ thấy Khổng gia thiếu gia bốn người đồng thời đi tới.

"Quỷ nghèo, nắm lấy cái này một trăm lạng bạc ròng, cút đi cho thiếu gia ta ." Khổng gia thiếu gia nói rằng, đầy mặt vẻ khinh thường.

Trên bàn làm mất đi một tấm ngân phiếu, đúng là một bàn một trăm lạng mặt trán ngân phiếu.

Lăng Hàn khẽ mỉm cười, có người đưa tiền cho hắn, vậy dĩ nhiên là không cần thì phí, nói: "Hầu bàn, có nghe hay không, ta bữa này có người mời, còn không đem rượu ngon thức ăn ngon bưng lên?"

Gửi bởi Phuongdz97 (3 năm trước)

Thử thăm dò: "Ta đây có thể bị nguy hiểm hay không ?"

"Hội!" Tiểu Tháp gật đầu, "Không chịu nổi, ngươi đã đem biến hóa thành tro tàn —— không, liền tro tàn cũng không thể lưu lại, mà là hoàn toàn hóa thành hư vô, mà ta cũng sắp không cần lại phải chịu đựng ngươi cái này ngu ngốc, đần độn chủ nhân ."

Gửi bởi ❄๖ۣۜSmileÿεїз (3 năm trước)

Loại này cao cao tại thượng quý phụ , nhất có thể kích thích nam nhân phá hư ham muốn cùng chinh phục ham muốn , thật là muốn xé rách nàng quần áo , để cho nàng thần phục ở mình khố …… dựa vào ! Lăng Hàn thử nhe răng , cái này họa thủy mị lực thật là không nhỏ , hại hắn lại nhiều suy nghĩ .

Hắn vội vàng suy nghĩ Loạn Tinh Nữ Hoàng , kia trương tuyệt sắc khuynh thành dung nhan vừa hiện , Lâm Vũ Khỉ lập tức mất đi quang thải , ở trước mặt của hắn bình thường , sẽ không cụ có một tia cám dỗ .

Nữ hoàng đại nhân lại còn có thể coi làm thanh tâm thuốc tới dùng , cái này , hảo đáng khen a!

Gửi bởi ❄๖ۣۜSmileÿεїз (3 năm trước)

“ Dừng tay ! ” một tên võ giả quát lên , hắn tuyệt đối không là đan sư , trên người không có một chút xíu mùi thuốc , hét lớn dưới , sau lưng hiện ra hoàn chỉnh hai đợt Nhật Nguyệt , cho thấy hắn chính là Nhật Nguyệt Cảnh trung cực vị đỉnh phong tu vi .

“ Hảo ! ” Lăng Hàn từ thiện như lưu , trong miệng đáp ứng , nhưng chân như cũ cuồng thải không dứt .

“ Bổn tọa bảo ngươi dừng tay ! ” Tên này cường giả giận dữ , một chưởng lộ ra , hướng Lăng Hàn bắt quá khứ .

Lăng Hàn phất tay một quyền tiến lên đón , cười nói : “ Ta quả thật dừng tay , nhưng ngươi vừa rồi cũng không có gọi ta ‘ dừng chân ’ a . ”

Gửi bởi ☸ ๖ۣۜArceus ☸ (3 năm trước)

Hắn là Tinh Thần Cảnh cường giả, có niềm tin vô địch, liền nói ngay: "Kẻ thù của ngươi là ai, bản tọa có thể thay ngươi phát câu nói, để hắn không lại nhằm vào ngươi."

rên đời này có chuyện gì là Tinh Thần Cảnh cường giả không bắt được?

Chí ít ở trong cái tinh hệ này, tuyệt đối không có!

Lăng Hàn có chút thật không tiện, nói: "Vãn bối kẻ thù có chút nhiều."

"Không sao cả!" Hải Vân Trưởng Lão khoát tay chặn lại, mạn không để ý.

Lăng Hàn gật gù, nói: "Vãn bối kẻ thù có Loạn Tinh Hoàng Triều Sa Đại Tương Quân, Triệu đại tướng quân, còn có Trụ Thiên Hoàng, Bích Lạc Hoàng, mặt khác, Ám Dạ Đường cũng đối với vãn bối mắt nhìn chằm chằm, cũng phiền phức tiền bối."

Phốc!

Gửi bởi Phuongdz97 (3 năm trước)

"Há, ngươi chính là Lăng Hàn nha, khà khà, gần nhất ngươi rất hỏa sao?" Áo bào trắng nam tử lộ ra bừng tỉnh vẻ, nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng là càng thêm không quen.

Lăng Hàn quay đầu hướng về Cổ Linh đá nói: "Hắn ai nha, não phế sao?"

"Hắn là sư huynh của ta, gọi cưu ta thích, không phải là não phế, mà là thiên tài!" Cổ Linh Ngọc hiển nhiên không có nghe được Lăng Hàn trêu chọc, còn ở này đàng hoàng trịnh trọng mà giải thích.

Gửi bởi ❄๖ۣۜSmileÿεїз (3 năm trước)

Hắn nắm mèo mập, nói: "Hảo hảo hảo, lập tức mời ngươi ăn thịt! Ngươi mau dừng tay, không, ở trảo, không phải ta làm sao làm cho ngươi ăn?"

Mèo mập lúc này mới ngừng tay, ngồi chồm hổm trên, nhất phó rụt rè mà ngạo kiều dáng dấp.

Nhân Loại, các ngươi chính là Bản Vương mèo nô!

Lăng Hàn bỗng dưng có cảm giác loài mèo phải chăng sắp làm chủ thế giới này a.

Gửi bởi [email protected] (3 năm trước)

Đỉnh cấp thiên tài thì lại làm sao, ta có thể vượt qua!

Lăng Hàn trong nháy mắt khôi phục tự tin, khóe miệng hiện lên nụ cười, tràn ngập chiến ý.

Vào đúng lúc này, hắn không thể chờ đợi được nữa mà nếu muốn giết tiến vào Thần giới, cùng Kiếm Đế, Lạc Nhật Đao Hoàng bọn họ đánh nhau một trận, sẽ đem Thiên Phượng Thần Nữ nắm về, ngoan ngoãn làm người vợ của Lão Lăng gia, mỗi ngày làm ấm giường cho hắn.

"Ác!" Dực Song Song rùng mình một cái, "Ánh mắt của ngươi tại sao lập tức trở nên sắc như vậy, tiểu tử thúi, có phải là lưu ý dâm bổn cô nương?"

"Ngươi? Ha ha!" Lăng Hàn vẫy vẫy tay.

"Đây là ý gì, là cảm thấy bổn cô nương không đủ đẹp không?"

Gửi bởi doanuylong (3 năm trước)

Lăng Hàn cùng Hách Liên Tầm Tuyết đều là bay hạ xuống, dọa Hách Liên Dung nhảy một cái, hắn hiện tại tâm tư tất cả trên người của Lăng Kiến Tuyết, mong chờ đúng đối phương gọi hắn ông ngoại, nào nghĩ đến Lăng Hàn bọn họ lại đột nhiên xuất hiện

"Cha cha, mẹ mẹ!" Lăng Kiến Tuyết đột nhiên kêu lên. Một đường chạy chậm đúng lại đây.

"Phốc!" Hách Liên Dung nhất thời phun ra một cái lão huyết, hắn cũng không biết đã dạy cái tiểu tổ tông này bao nhiêu lần. Có thể tiểu tử vẫn là chỉ có thể "Đại đại" "Đại đại", chính là không chịu gọi ông ngoại. Không nghĩ tới Lăng Hàn cùng Hách Liên Tầm Tuyết thứ nhất tiểu tử thúi liền gọi lên.

Đáng ghét oa!

Gửi bởi doanuylong (3 năm trước)

Lăng Hàn thu tay về, nói: "Tiểu Tháp, tiểu tử này như thế hấp thu Chân Long Chi Huyết sẽ có hay không có vấn đề?"

Tiểu Tháp hiện lên, lạnh nhạt nói: "Thể chất của hắn không sai, mạnh hơn ngươi hơn nhiều. ngươi tốt nhất nhanh lên một chút chết mất, như vậy con trai của ngươi kế thừa Hắc Tháp, nhất định so với ngươi càng thêm ưu tú."

Đệt!

Lăng Hàn khóe miệng co giật, ngươi biểu dương con trai của ta cũng không cần đem ta như thế làm thấp đi chứ? Cái này ngạo kiều tháp, một ngày nào đó muốn cho nó quỳ xuống đến xướng chinh phục.

Gửi bởi ☸ ๖ۣۜArceus ☸ (3 năm trước)

Hách Liên Tầm Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nhưng che mặt cũng không sợ bị người nhìn thấy, nói: "Ngươi đã quên, ở thời điểm thu được Lôi Động Cửu Thiên thần thông?"

Lăng Hàn đột nhiên cả kinh, lúc trước cái cô gái ngốc này xung kích khu vực lôi đình, hắn muốn đem đối phương kéo trở về, kết quả cũng bị lôi đình cuốn vào, hai người quần áo đều là đổ nát, sau đó lại quấn quít lấy nhau.

Lẽ nào, khi đó không cẩn thận đem cô nàng này cho lên?

Dựa vào, ca đồng tử thân a!

Lăng Hàn trong lòng kêu thảm một tiếng, đời này lần thứ nhất hắn lại mơ mơ hồ hồ liền mất đi? hắn có chút nói lắp nói: "Tại sao chuẩn như vậy".

Gửi bởi ๖ۣۜVô ๖ۣۜƯu ๖ۣۜVô ๖ۣۜTàᴵᵀ (3 năm trước)

"Ngươi dông dài cái liên tục, có phiền hay không?" Người này quay đầu lại quét Phong Viêm một chút, "Nói nhảm nữa, thiếu gia ta đưa ngươi đánh cho càng xấu!"Hắn quay đầu lại nhìn về phía Vân Sương Sương nói "Muội tử, ta tên Cố Phong Hoa, phong hoa tuyệt đại Cố Phong Hoa, trăm phần trăm biến thái!"

Hắn dào dạt đắc ý nói, thật giống có thể trở thành biến thái là một loại sự tình rất quang vinh

14435 bình luận


ツɖɨệρ ɲħɨ ßáɲħ 1830
warchief 1775
BạchThủPhíaTrướcMàn 1445
2513 1100
⚡༺Diệt Thế☯Thần 910
wanderers 870
bachdaxoa 1
tienpmt111222 1
thichhuutanh 100
tieumongtran2808 3
Sasagami 1
๖ۣۜTiểu ๏ Thất 5
nghiaan12 5
xemchua8585 5
visaokute 10
kunkavndn 1
enner2010 5
༺イà ༒ イんầղ 1
thongvan 5
Nhân Tố Bí Ẩn 5
pethungpro 112
hoangC5a 8
Yen161181 12
LoveMy 6
Yuu123 50
Cutoto 1
lynacandy 5
HOANGNI 5
¤♡¤Phương ☆Ca》《Ca☆¤♡¤ 5
๖ۣۜTiêu๖ۣۜDao๖ۣۜĐại๖ۣۜĐế 3
Trungthuc86 50
knight97 2
MizukiSuzushiro 25
thanhdxkt 15
ঌßấՇ ℒươทջ࿐ 15
acmavukhong 10
baopokemon122 10
₪ܨ" Hoài Nam" ₪ 25
๖ۣۜCơ ๖ۣۜVô 1
duaanh189760nuce 1
thiendaothantruyen 15
MVRinStar. 6
rachel168 5
✧๖ۣۜLạc ๖ۣۜHạo✧ᴰʳᵉᵃᵐ 20
¶¤vô¤thiên¶¶ 20
Thiendn 5
™๖ۣۜTrương ๖ۣۜTâm 1
tluan910z 10
kiritodeboss 5
langhan3012 60
hopphu 50
Koteckmitty 15
♅ Thánh Thiên Đế 56
thihn76 1
hccqt 50
duytoan1289x 5
trungnam0106 1
Kingost 28
vulong686 1
phongnham 5
Hiimsonkun 5
Asdfghjkl 5
ツℌư вáηɦ вèø⁀ᶦᵈᵒᶫ 5
zorro 5
ngson211 1
sonempty 50
thienthanh2304 5
minhbi2015 1
nguyenluantn 5
lamquangquyet 10
Nguyenth306 5
minh77ts 11
Yingli 3
binhpham961102 25
꧁๖ۣۜVôღ๖ۣۜÇực꧂ 5
thichkhach1995 10
virusss 9
Truong19962001 10
ツкїếη вáηɦ 50
cudoi1991 50
kthenao 5
Nhanng1179 3
︵✰๖ۣۜHàn๖ۣۜThiên๖ۣۜĐế✰︵ 555
๖ۣۜTâM๖ۣۜVô๖ۣۜTà๖ۣۜ 2
buihuan99 20
vuong1998 5
zinky1102 30
huymarco 16
ducanhml01 55
nhica80 5
aslkquang1102 11
Tiachopden 50
✧๖ۣۜLạc ๖ۣۜĐường✧ᴳᵃᵘᴰᶤᶯᵒ 2
๖ۣۜMouse ๖ۣۜVô 15
thanhdoan2145 1
₪ܨ๖ۣۜßần๖ۣۜĐạo₪ 15
mikjlove 52
Tiphu40s 1
⊱❥๖ۣۜHàռ ๖ۣۜVô 25
༺ イà༒ლą༒ђ๏àภջ༻ 5
ミ★₦Đầu Gấu₦★彡 2
tuanphong2222 10
NhânSinhTaBuffTruyenHay 25
Giangphilong 52
goodluck 5
huykl1029 5
txtran 60
༺๖ۣۜ✧Tu☣๖ۣۜLa✧༻ 25
thieniensat 25
Quoc1234 5
siverstar 5
0988117875 1
minhai104 10
rebcat 25
ArcticFox 75
talaai3 10
Binhngan 5
amenmar 5
doremata0012 5
βạçℌ ❦ Ả♑ℌ 25
ngoctinh1007 15
shin93 27
kaigoto123 30
dragonkaka1 25
aumision123 25
dangquannho 5
quocdanh 5
darkbolt 10
thaimeobgg1 5
kenk 26
thanhtrung29 5
havu123 25
khuekaka 25
vinharc 2
luu155 25
BLANK 40
Nguyenvungoclong 1
Thanh1981 1
kenacma 5
maiphong99 50
༺๖ۣۜHaru๖ۣۜ༻ 5
anhtuan09ui 59
choiamay 5
Nishato 10
phamvanchuan 12
yuuboss 25
THEHADES 10
tanu10207 5
kennichi123 5
hainamtq8282 1
caotac 90
anhtuan2324 2
taiqwes1 25
zombie_2030 25
✰Trắng๏Đen 50
uydanhvip 25
tuxedo 25
vantrongkhang 5
Hoangtube 5
taikhoan 1
master98 50
♕๖ۣۜLong❂๖ۣۜHạo♕ 30
dannaocungthang 5
Theprokkk 30
︵✰ղɕô ζℜầղ ɑղɦ ζʊấղ❖︵ 2
Tungnguyen12357 5
langletrongdem97 10
bitcoin69 5
doinangduoiconmua97 15
snowmaus 100
futureee 10
chiyeuminhc1 25
acquybenem 50
Vyhuynh 10
minhtrungnl 5
hellangel 1
huymori 90
khoa9990 15
ZzH797vV 40
.Tình.Duyên.Kiếp.Này. 25
tamhli 5
vungocbich 55
ponykha 25
Hganhvn 25
0916372798 35
devilslayer 60
꧁༺ ๖ۣۜThành 125
NguyenTon 5
nasakysama 5
bratpamper 1
cuong11022003 5
Congpgsp 15
duong9593 20
TaiBaBa 22
batcandoi0 15
zess 25
ɗαĭ  ʋυσηɠ 10
dongvu 20
letrong0189 20
Sleuth 25
nobility10st 130
baochuacodon1992 25
Munjava 35
doduykhanh 5
thiennienky9 8
longtd91 1
Rubylo1 15
︵✰₷ƙƴ๛₷т☆ʀ࿐ 25
zubanggia 20
namnguyen0501 10
HiimaOtaku 75
duongtncuong 35
➻❥ɦằทջ๖ۣۜทջα๖ۣۜՇ¡êท๖ۣۜՇử࿐ 15
koysus2 15
toitimtoi1992 15
Anhdungptvipboy 25
chymnon 52
boss34k 5
nhatphai111222333 360
toilaaitrongem9x79 20
๖ۣۜVỹ ๖ۣۜVô 25
Midnightp 5
thang356303 25
LacNguyet 75
truongphongftu 25
༑ﻬ༺༂ƙ̲ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅųท༂࿐ﻬ༑™ 30
doanquockhai 5
saobange11 5
thienvu1409 5
Toiloko 5
Dark_Kun789 40
vuvuong 15
ducnhi112 50
๖ۣۜThần ๖ۣۜY 25
duonglk123 110
quangbeo 15
lengocthach1000 20
Hắc Sát Vô Nhai 5
nguyenlong1501 25
zzzts2lzzz 105
๖ۣۜViêm ๖ۣۜVô 140
soixanh152 25
Kingdragon0906 330
voducan1996 100
Luong6991 20
Leyoungno 20
thebreaker110 55
Saobang 15
Soicodon996 75
Longs84 12
dangquyhuu 20
solomen1401 15
ankadiol 40
bigfooot 5
shaynguyen 55
tksatthu01 25
chinhnv97 20
peheovip 55
uchihaclan 101
TheLife 25
.✰๖ۣۜLong๖ۣۜPhi✰. 15
long1308 5
avip95112 40
ha0da 5
☽๖ۣۜTáηɠ❄๖ۣۜTɦĭêη❄ 5
Trungkien99 5
➼ღ✫ﻬ Nắng ﻬ✫ღ 5
ßắͼঌʈɧầɳঌʈɧɩêɳঌʈôɳ™ 65
letaho 5
thiensupersky 5
Thaiha0511 5
๖ۣۜĐế๖ۣۜTà 55
minhnhatqaz 5
danhcongtrieu 5
01653167310 55
sadnesskitty 130
✧๖ۣۜ Nghịch✨Long๖ۣۜ๖ۣۜ 115
✨✨๖ۣۜLion✨King✨✨ 30
Bách Long Thần Vương 50
Van_su_thong 10
cuongtran130994 15
Xuanhung1836 50
ljkey01 15
thongvip1995 45
gacon790p 10
anhkinhc 5
꧁༄༂ŇøβเŦα༂࿐꧂ 125
pigkiller 50
Doladong123 15
Chssngvodoi 35
JokerPoker 35
huylove154 80
Cloudvii 10
nguyenhuumanh 40
vklqth1992 36
dc_jerry 25
01663031012 30
huykikhoi 35
traibao 25
anhngoc980nd 50
Hoangchung2001 5
dan7121996 10
mrhuycuonghn2710 15
thienthuar 241
saoalo 240
ܨ๖ۣۜTử๖ۣۜ❦๖ۣۜYêu๖ۣۜHồ๖ 185
KhanhNgoc503 15
Ckonhi 30
laoba 95
dpsy181192 15
congtran0702 5
sonle 5
thaobaee 45
QuangLuan26 25
darkness57 5
Luongtanthanh1988 80
Tienpimilco 5
quaylhqb113 10
duymanh36 5
windsky 30
hoahongkogai1 45
๖ۣۜÁᴍ ʜàɴʜ ɴɢự sử❖ 15
levanquan 5
Gaconpro 15
chohoang2000 5
god 60
truyenchu2018 50
bumbdt 20
phibaminhquang 20
Philong56ff 10
anhman87 30
Nhoc123luc 200
BigFishvn 75
ddt2402 127
shin0905 30
kingfire6s 25
hieu113 149
manh190792ht 9
TuanAnh9992 60
vuthidoi 96
✧Dạ Vũ Thanh Phiền✧ 85
bachienmanhbao 5
hauphan 10
javs1 30
fredlee1911 10
★๖ۣۜHiếu•✪•๖ۣۜHồ★ 120
Dungdo83 20
Haungheanh 50
Tukl 30
quatthoi 5
Thangxyz1234 10
Phanduong117 120
nhuynh 20
nguoianhtrai 25
Trint2501 50
ngobahung 10
Micky 45
vohieu0310 50
Aeolus 5
lyquangphat 95
ღ๖ۣۜVĩnh๖ۣۜHằng☣ 15
tuyen98 135
chung111 100
Toàn ßùi 35
Boybs94 45
ڜÇôทɠ•LQ‎ڜ 85
hieumotua 10
titraay 50
kiemnhat1 65
sadlifealone 15
anhsangden99211 20
heiathe 20
chicua3210 15
ܨ๖ۣۜVô ☯ ๖ۣۜCực廴 85
Phongvungtau 20
h0angbjn197 15
thanhnn0 15
༺イà ༒ イเค 5
sakyalinhnhi 90
TriNhan1996 5
゚°☆Ϯɦáฑɦ❖︵νậฑ❖︵кɦí☆° 5
Despacito 115
hoaiphuong2412 15
ツвїɠ вáηɦ вèø⁀ᶦᵈᵒᶫ 120
quoctuan01 10
erichc 80
thienthoi9b1 5
hailong197 5
kevinst9x 50
๖ۣۜKhải๖ۣۜĐế 110
Quân Anhhhhh 110
Masashj85 5
nguyentutin 35
ckanjakam 105
Ryeong9 50
Quynh883 100
FireStorm 100
hacher 20
asd_fgh742 60
♚๖ۣۜĐạι๖ۣۜнắc๖ۣۜcẩu︵❻❾ 65
minsk123889 25
ketanphax2 50
tonykmt95 15
ghostdex 85
binhnb 55
hdxuong 50
๖ۣۜTiểu ๖ۣۜĐông 55
MJay 80
catau1997bn 5
hero2012 75
nguyenhuy1996 10
phamngoc 10
nguyenhoa012 15
lang37 5
✧✧✧✧ƒคҜє✧✧✧✧ 70
sonbuinam 10
quayphachi 15
Shtrshtr 5
huy_anh 10
imsocu 62
nkocs2sock 5
Fususu98 5
dianxin 5
khaclam1195 50
eosoon2000 50
huongs6bimgoc 50
quan17891 50
ichijoyuu9029 10
conancong 10
kha381 5
locbeo1997 30
kehoaduyen111 5
nguyendu1999 5
๖ۣۜPhàm๖ۣۜNhân๖ۣۜVô๖ۣۜTà 5
01663790469 5
๖ۣۜVôঌ ↭ ๖ۣۜTiHườngঌ 35
ThanhCayDem 5
karamura 30
Linhvuong1103 5
Dungninh1212 30
macpham0 5
tuannt10 25
Ҩųố☪ ℘ɦá℘  25
wolverin1996 10
tadaihiep 10
phamthuan158 5
hoangthau681 10
nguyenthuyhien 15
ilazumailever 15
laodai1790 15
thientran01234567891011 15
trannguyenhuunguyen 5
phuongthiennhi 5
๖ۣۜVô ๖ۣۜTà 5
01679152178 5
khoibeo 5
0982125447 1
levandoan1980 1
Đông Tử Dương 1