Dê ăn cỏ, người ăn dê, Thần ăn cái gì?

Ăn người?

Không hoàn toàn đúng.

Đó là cái gì?

Cơ bản nhất sức ăn, là sinh mệnh. Một cái sinh mệnh sinh ra, lại ở căn nguyên bên trên khắc bên trên một đạo ngấn; tử vong, lại hội khắc lên một đạo ngấn, hai đạo ngấn ở giữa chênh lệch, cũng là Thần ăn.

Sinh mệnh? Ăn tốc độ quá chậm a?

Cho nên, Thần thích ăn nhất, vẫn là chính quyền hưng suy. Một cái chính quyền sinh ra, lớn mạnh, cải biến, diệt vong , đồng dạng cũng sẽ ở căn nguyên khắc lên một đạo ngấn, mà lúc này đây đạt được năng lượng, xa so với sinh mệnh cung cấp đại , trung, diệt vong đạt được năng lượng lớn nhất.

A, cái này nước cộng hoà đã tồn tại 600 năm, thật là mỹ vị a, hiện tại là gây sự để hắn diệt vong, sau đó đại lượng chế tạo Man Tộc Vương Quốc đâu? Vẫn là để hắn biến thành Đế Quốc đâu? Làm như thế nào ăn đâu?

Vượt qua nhân vật chính, bị tuyển nhập thần trò chơi, hóa thân thành một khỏa tinh cầu viễn đại ý chí. Thế là, lấy viên tinh cầu này vì sân khấu, liệt quốc hưng suy, chư tộc tranh bá, đều sẽ thành Thần lương thực.
Mới nhất
7 tháng trước

Đề cử

vote
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Soái Ca
77
68629
16501

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

21 bình luận