Đánh giá
Đã có 3 người đánh giá
3000 Đại Thế Giới, hàng tỉ Tiểu Thế Giới, chúng giới phía trên, ai có thể cao cao tại thượng?"

"

Thần Ma tung hoành, yêu mỵ tiềm hành, mênh mông trụ Vũ, dám hỏi một câu, ai chủ chìm nổi?

Lượng Thiên Địa hồng Vũ chi vô cùng, hóa huyền ảo pháp tắc vi đầu ngón tay chi quỹ tích —— đây là một cái quan với tùng yên thành chế phù học đồ Trần tịch sinh tồn câu chuyện. Càng là tu chân sử thượng một đoạn chưa từng nhấp nháy nay Truyền Kỳ.

#2k2 chương
Mới nhất
1 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
26,700
Linh khí
0
Điểm ái mộ
collinsnova Avatar

collinsnova

Level: 0
3
138
4

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận