Thế giới khác và Trái Đất dung hợp, Man Hoang thần linh và nhân loại văn minh đều nhìn chằm chằm thế giới của nhau, nhưng thế giới quy tắc khác nhau, tất cả đều bó tay toàn tập.

Đến tận đây, võ đạo bắt đầu hưng khởi
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
378,032
Linh khí
100
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • [email protected] buff Kim Sa Châu
  3 tháng trước
 • huyoklala đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • huyoklala đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • huyoklala đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • huyoklala đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
Converter Trung Cấp
36
14916
42631

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

54 bình luận


huyoklala 20