Đánh giá
Đã có 0 người đánh giá
Khoa học cuối cùng có phải là thần thoại ? Làm Nhân tộc dĩ nhiên như là Thần tộc, vậy có phải đại biểu đã trải qua thăm dò đến rồi vũ trụ cuối cùng ?

Người đã như Thần, nhưng thần thoại vĩnh viễn không có điểm dừng.

Chúng ta cần không chỉ là tài nguyên, càng là văn minh bản thân.

Phong Lâm Vãn: Cái gì giả ? Ai dám nói ta giả ? Ta đây một đời trắng noãn không tì vết.

Trang bức xong liền chạy, hắc hắc, thực kích thích.

Tháng 4 sẽ lên chương
Mới nhất

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
9,700
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Trung Cấp
50
34014
130

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận