Công nguyên 2455 năm , Nhân Loại rốt cuộc nắm giữ đăng nhập 《 Thần Thoại 》 năng lực , có thể đăng nhập 《 Thần Thoại 》 thế giới , tại 《 Thần Thoại 》 lấy được bất kỳ lực lượng nào , công pháp và năng lực , đều có thể đưa vào hiện thực.

Từ đây , Nhân Loại tiến vào mới kỷ nguyên!

Người trọng sinh Diệp Thanh , bằng vào đối với hậu thế biết trước , tại người khác mệt chết mệt sống giết gà đánh quái thời điểm , đem trước đó mua ngàn tỷ cái mãn cấp tài khoản , từng cái có cụ tượng , bỏ niêm phong ...

Mãn cấp Tiên Đế tài khoản , bỏ niêm phong!

Mãn cấp Quỷ Đế tài khoản , bỏ niêm phong!

Mãn cấp Nhân Đế tài khoản , bỏ niêm phong!

Mãn cấp Vũ Đế tài khoản , bỏ niêm phong!

Mãn cấp Phật Đế tài khoản , bỏ niêm phong!

...

Vô thượng Bảo Thuật , vô tận công pháp , vô tận trang bị , xoay tay phúc vũ , một tay che trời , tất cả! (câu chuyện này cùng nhân vật thuần túy hư cấu , như có tương đồng , thuần túy trùng hợp , không nên bắt chước. )
(Đây là bản cv đầu tay, có gì sai sót xin các đạo hữu lượng thứ)

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
222,863
Linh khí
340
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

2
386
17613

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

89 bình luận


tieudaotannhan 90
mitfove 40
ShiroYaksa 25
madaothien 25
hoangmap777 15
Thang0102 10
ϑĩทɦ ɦằทջ Ҩųαทջ ℳ¡ทɦ 5
Phankhoa 5