Đánh giá
Đã có 8 người đánh giá
Long, kỳ hình hữu cửu tự.

Đầu giống như lạc đà, sừng giống như hươu, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu, gáy giống như rắn, bụng giống như trai, vảy giống như cá chép, chân giống như ưng, tay giống như hổ.

Tiên dân thị tộc, dùng Thánh Long làm đồ đằng, kéo dài hỏa chủng, truyền thừa sinh mệnh.

Chư thiên vạn giới, Long Đằng tứ hải.

Chúng ta há lại vật trong ao, một buổi sáng quật khởi, khí thôn sơn hà ức vạn dặm.

Cảnh giới: Vũ Mệnh, Huyền Mạch,Thánh Thể
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
472,322
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

15 bình luận