Thánh

Chương 1: Mở đầu

Một nơi trong vũ trụ, nơi này hình thành Nhật, Nguyệt, 3000 tiểu thế giới cùng 300 đại thế giới. Ba ngàn tiểu thế giới bên trong chính là ba ngàn tinh cầu nơi sinh sống của nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cùng một số dị tộc. 3000 đại thế giới là một vị diện rộng lớn là nơi ở của Tiên Nhân. Đứng đầu 3300 thế giới chính là Thánh.

Ba ngàn tiểu thế giới tồn tại linh khí, từ đó bắt đầu hình thành nên tu sĩ. Tu sĩ chính là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc. Tu sĩ nghịch thiên cải mệnh nhằm gia tăng tuổi thọ. Nhân tộc tu sĩ gọi là nhân tu, yêu tộc tu sĩ gọi là yêu tu, ma tộc tu sĩ gọi là ma tu.

Tại 3000 tiểu thế giới tu luyện gồm 10 đại cảnh giới:
+ Luyện Khí Kỳ (phàm nhân tẩy tủy tiến vào con đường tu tiên) .
+ Trúc Cơ Kỳ (mở ra cánh cửa tu tiên có thể triển khai một số pháp thuật cơ bản).
+ Khai Quang Kỳ (bước vào cánh cửa tu tiên, có thể sử dụng nhiều pháp thuật).
+ Kim Đan Kỳ (chân chính là người tu tiên, linh khí áp súc ở đan điền hình thành một viên nội đan màu vàng gọi là kim đan).
+ Nguyên Anh Kỳ (kim đan nứt ra hình thành nguyên anh - là bản tôn thu nhỏ lớn dần theo tiểu cảnh giới: sơ kỳ là bản tôn 4 - 5 tuổi, trung kỳ là bản tôn 20 tuổi, hậu kỳ là bản tôn hiện tại, khi bản tôn bị diệt, nguyên anh có thể thoát ra kiếm tu sĩ đoạt xá).

]

+ Hóa Thần Kỳ (thần thức cùng nguyên anh dung hợp).
+ Phân Thần Kỳ (thần thức có thể tách ra dung hợp với phân thân do bản tôn chưởng khống, phân thân bị diệt, bản tôn bị hao tổn tuổi thọ).
+ Hợp Thể Kỳ (hợp nhất nguyên anh, thần thức, pháp thuật thành pháp tướng có uy lực lớn, chỉ thi triển khi gặp đại nạn hoặc khi đối phó Thiên Kiếp).
+ Đại Thừa Kỳ (cảm nhận được quy tắc của thiên địa, có thể sáng tạo không gian)
+ Độ Kiếp Kỳ (không có tiểu cảnh giới, sau khi đột phá Độ Kiếp Kỳ sau 100 năm sẽ chịu phải Thiên phạt tùy theo đạo tâm của tu sĩ, đạo tâm càng lớn kiếp nạn càng lớn, lớn nhất là chín chín tám mốt Thiên kiếp, nếu vượt qua được Thiên phạt sẽ được Thiên đạo đưa lên Tiên giới).
Mỗi một cảnh giới chia làm ba tiểu cảnh giới: sơ, trung, hậu. Công pháp chia làm bảy bậc từ Kim Đan Kỳ đến Độ Kiếp Kỳ, tiền tệ sử dụng là linh thạch chia làm: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tỷ lệ một bồi một trăm. Muốn trở thành tu sĩ nhất định phải có linh căn, linh căn chia làm: tạp linh căn ( 4 -5 linh căn), phàm linh căn (3 linh căn), địa linh căn (2 linh căn), thiên linh căn (1 linh căn).

3000 tiểu thế giới - 3000 ngàn tinh cầu tu sĩ thành lập nhiều thế lực chia làm: Tiểu Bang (Kim Đan Kỳ đứng đầu) - Trung Phái (Hóa Thần Kỳ) - Tông Môn (Đại Thừa Kỳ) - Siêu Cấp Tông Môn (Độ Kiếp Kỳ). Sánh ngang với Siêu Cấp Tông Môn là Ẩn Thế Gia Tộc.Ngoài ra, tu sĩ còn có chức nghiệp:
+ Đan Sư: Đan Đồ, Đan Sư Nhất Phẩm đến Thất Phẩm, Đan Đạo Tông Sư (Đan Sư Bát Phẩm), Đan Đế (Đan Sư Cửu Phẩm). Đan sư là chức nghiệp giàu có, tu vi có ảnh hưởng đến thành tựu đan sư. Trúc Cơ Kỳ chỉ có thể đạt được Đan Sư Nhị, Đại Thừa Kỳ mới có thể đạt được Đan Đế.
+ Luyện Khí Sư: Luyện chế vũ khí, bảo y, pháp bảo phi hành,... chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất.
+ Ngự Thú Sư: Chuyên buôn bán Yêu Thú, Linh Thú làm tọa kỵ hoặc chiến thú. Yêu Thú từ Kim Đan Kỳ đến Hóa Thần Kỳ, Linh Thú từ Phân Thần Kỳ đến Đại Thừa Kỳ. Linh Thú có thể biến hóa thành nhân tộc, có linh trí ngang ngửa nhân tộc. Ngoài ra còn có Thần Thú như Chân Long, Chân Phượng, Kỳ Lân, Chu Tước,...
+ Trận Pháp Sư: Nghiên cứu trận pháp, chia làm cửu cấp, nhất cấp thấp nhất, cửu cấp cao nhất.
+ Phù Sư: Chế tạo phù, chức nghiệp tốn nhiều tài nguyên, chỉ có tu sĩ tư chất cao trong các đại gia tộc hoặc Đại Tông Môn, Siêu Cấp Tông Môn mới có thể luyện chế, thường chỉ có Phi Hành Phù, Ẩn Thân Phù, Na Di Phù, Đại Na Di Phù, Phong Ấn Phù.

300 đại thế giới tồn tại tiên khí, nơi đây Tiên Nhân - truyền thuyết Tiên Nhân trong ba ngàn tiểu thế giới cư ngụ, chia làm 10 đại cảnh giới: Bán Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên, Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Đại Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế, Thiên Tôn. Ở cảnh giới này, Tiên Nhân không sử dụng pháp thuật mà sử dụng quy tắc, tu vi càng cao quy tắc càng mạnh.

Thánh chính là người chưởng quản 3300 thế giới, gồm: Thánh Nhân, Thánh Hoàng, Thánh Tông, Thánh Tôn, Thánh Đế (Thánh). Mỗi một vị Thánh đều trường sinh bất tử, một lời nói ra 3300 thế giới tuân theo, nắm giữ quy tắc của vũ trụ.

 

Ta là Khí Thiên Đế, mưu tạo hóa, đúc linh thể, thề nghịch thiên Huyền Huyễn Ta Tên Khí Thiên Đế

Bạn đang đọc truyện gì?

11 bình luận