Đánh giá
Đã có 14 người đánh giá
Ba vạn năm trước, Tu Chân giới nghênh đón hắc ám náo động, cái thế thần vương lấy thân trấn áp hắc ám, bình hạ đại thế!

Ba vạn năm sau, cổ kim lịch sử trở thành thần bí cấm kỵ, cực bắc địa hóa thành đại giới cấm thổ, không người bước vào!

Mà một ngày này, một vị thành tiên giả từ cấm thổ đi ra......

Cảnh Giới tu luyện hiện tại :
Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Nguyên Thần, Độ Kiếp, Đại Thừa, Tiên Cảnh.

Tiên Cảnh gồm : Bán Tiên, Linh Tiên, Chân Tiên, Thái Ất Chân Tiên, Đại La Chân Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Tôn.

Các bạn có thể đọc truyện khác của mình làm trong khi chưa có chương mới tại http://truyencv.com/member/6763 hoặc nhấn vào tên của mình ngay bên phải vào các truyện đã đăng để đọc có thể sẽ có vài truyện hợp với bạn.
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
30
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • shironeko đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • shironeko đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • Thangdk123 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • Hide đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • unknow616 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
Gấu Trúc
16
4340
23131

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

111 bình luận


Thangdk123 10
shironeko 10
unknow616 5
Hide 5