Đánh giá
Đã có 3 người đánh giá
Hắn tu đạo ba năm cường thế trở về, tung hoành đô thị!

Đối cừu nhân, hắn tàn khốc thiết huyết! Đối mỹ nữ, hắn một bầu nhiệt huyết!

"Ta chi thân nhân, Thần Ma không dám lấn, Thiên Địa không dám nhục!"

"Người muốn mạng ta rất nhiều, bọn hắn có tại địa ngục sám hối, có đang tiến về địa ngục trên đường!"
Mới nhất
6 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
197,727
Linh khí
70
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • trucnhi đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    1 tháng trước
  • trucnhi buff Thất Thải Châu
    1 tháng trước
  • mavuonggianglam đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    2 tháng trước
Converter Học Đồ
22
4978
82924

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

30 bình luận


trucnhi 65
mavuonggianglam 5