Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Ôn tên mập từ trước đến giờ có sao nói vậy, làm người xử sự tự xưng là tối giảng đạo lý! Hơn nữa, hắn cũng có năng lực, để bất kỳ không giảng đạo lý người đàng hoàng ngồi xuống cùng hắn giảng đạo lý —— đương nhiên, rất ít người có thể nói được quá hắn.

Cầu vote 10*
like fb
Kim đậu

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
26,450
Linh khí
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

3
387
23972

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

4 bình luận


lehoang14141112 10
k7101983 5