Đánh giá
Đã có 2 người đánh giá
Thái Cổ thời kì. Thí Thiên Long đế bị cửu đại thiên đế vây công, lại bị nhất khí trọng đệ tử ám toán, vẫn lạc. Hơn ba vạn năm hậu. Mượn thể trọng sinh, đạp vào đường báo thù! Tu thiên công « thí thiên Nghịch Thiên Quyết », rất nhiều bí thuật. Luyện khí, luyện dược, trận văn... Không gì không giỏi! Giẫm thiên tài, áp yêu nghiệt, thế như chẻ tre, không ai cản nổi. . . . . Thề phải trảm diệt chín đại mạnh nhất Thiên Đế, thanh lý môn hộ! Long Đế trọng sinh, ai dám tranh phong?
Mới nhất
3 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
91,566
Linh khí
0
Điểm ái mộ
mrkjng06653 Avatar

mrkjng06653

Level: 1
Converter Học Đồ
25
12268
53837

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

13 bình luận