Đánh giá
Đã có 18 người đánh giá
Thiếu niên im lặng, thu hoạch ký ức truyền thừa, tu 《 thiên địa bá thể quyết 》, một đường cuồng bá, không người có thể kháng cự...................!

cvt: anh main luyện võ theo con đường Bá đạo nên Bá lắm, là tu luyện thiên tài có được truyền thừa ký ức từ Tổ Tiên, thông minh cơ trí, có bạn gái đi theo.

Cấp độ tu luyện: Nhục Thân - Tụ Linh - Thuế Phàm - Ngưng Đan - Linh Thai ....

MOng mọi người ủng hộ Nguyệt phiếu, Kim đậu, buff Hỏa châu, Kim châu...

Ai buff 1 NP thì được ghi tên 1 lần cuối chương, mỗi được 5 NP được thêm 1 lần (vd: 5 NP được 6 lần, 10 NP được 12 lần, 15 NP được 18 lần, 20 Np được 24 lần, 25 Np được 100 lần).

Ai có điểm Fan 500( 1NP= 20 điểm) là Đường chủ, được Vinh Danh ghi tên vào CUỐI mỗi chương 100 lần (100 chương), 1 lần ghi tên ĐẦU mỗi chương .( ví dụ: Chương 10: Khảo thí ( chúc mừng Minh chủ Pijama).

Ai có điểm Fan 1000 trở lên được VĨNH VIỄN ghi tên cuối mỗi chương của truyện, 10 lần ghi tên ĐẦU mỗi chương .( ví dụ: Chương 10: Khảo thí ( chúc mừng Minh chủ Pijama).

Ai buff 1 Kim đậu thì được ghi tên 3 lần lên ĐẦU mỗi chương.
Mới nhất
5 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
566,089
Linh khí
342
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Pijama Avatar

Pijama

Level: 0
22
14566
17922

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

66 bình luận


lovelorn112 100
hhuy6762 40
Trangvstrung 30
concakeo 20
leminhdao 10
thanghien 5
typhunhy 5
dtrung28 1