Một cái hương hỏa cường thịnh , công trạng nổi bật nhưng chán nản thượng giới lục đục với nhau tiểu Thổ Địa Thần , vì trốn tránh thăng chức , không thể không theo phàm trần tìm một người đại diện đi "Không để lại dấu vết" mà tiêu hao hắn công đức , vì vậy giáo viên thể dục Cố Nguyên thành hắn mục tiêu.

"Ngàn vạn công đức , tùy ý phung phí!"

Cố thủ chủ nghĩa xã hội khoa học nòng cốt giá trị quan Cố Nguyên , đang đối mặt "Người xấu có tốt báo" cơ duyên lúc , hắn đem như thế nào lựa chọn ?

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
25,980
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Đẹp Trai Có Gì Sai
176
109687
8805

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

6 bình luận