Đánh giá
Đã có 1 người đánh giá
Trốn tránh ẩn núp, cũng không thể ngăn cản gia viên tiêu vong! Cầu nguyện vô dụng, chỉ có thể đại sát tứ phương! Dung hợp Thần mắt Diệp Tịch, bắt đầu thuộc về mình truyền kỳ! Hút tự nhiên tinh hoa lực, cường thân mình, rung thiên địa, phá tinh hà, đạp càn khôn! Định loạn thế chìm nổi, kinh cửu tiêu quỷ thần! Ngươi nếu dám thương hắn một phần, hắn nhất định tàn sát ngươi cả nhà!

*Cảnh Giới : Thối Thể Cảnh, Tiên Thiên Cảnh, Chân Linh Cảnh, Linh Đan Cảnh, Linh Anh cảnh, Linh Thần Cảnh, Anh Thiên Cảnh, Ngự Thiên Cảnh , Diệt Thiên Cảnh...


* Ngày 20 - 50c
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử

vote
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

14 bình luận