"Thứ nguyên thế giới cay sao nhiều, Manh Nương cay sao nhiều, đều tốt muốn thu vào ta thư trong ~" . . . .

Từ đó tiểu Austin mang theo hắn Manh Nương quân đoàn, đồng thời bước lên chinh phục thế giới hành trình. .

Thần khí đại lục, cấp bậc phân cấp mười, chỉ, cũng, cường, hung, cuồng, phân biệt đại biểu cấp hai .

1~19 (Chỉ), 20~39 (Tịnh), 40~59 (Cường), 60~79 (Hung), 80~99 (Cuồng)

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Không thấy ai đào nên đào xem sao. A e nào đọc rồi hay hoặc là không thích thì cứ lẳng lặng thôi. Chứ đừng vào ném đá tội nghiệp ta >_<

A e nào ủng hộ thì Kim Đậu, Nguyệt Phiếu, Thất Thải, Hỏa Linh cứ ném tích cực cho ta có tinh thần. Thanks !

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰
Mới nhất
6 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
55,111
Linh khí
328
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
150
118396
141986

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

46 bình luận


nhatcute260 75
Anhbo1563 30
Helman Ghorst 25
Suddenly Want to Die 25
NoramodetaAiyukita 5
Hung2704 5